16 april: bewonersavond spoormaatregelen Vught Noord

Publicatiedatum: 
10 apr 2019

Op 23 april 2018 bracht staatssecretaris Van Veldhoven van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een werkbezoek aan Vught Noord. Daarbij zegde de staatssecretaris toe extra maatregelen te onderzoeken om de ergste toename van overlast door geluid en trillingen tegen te gaan. De onderzoeken zijn nu voltooid en in een brief legt de staatssecretaris uit wat ze met de uitkomsten doet. U vindt de 'brief aan de bestuurders van diverse gemeenten' in de ProRail PHS Bibliotheek (www.phsbibliotheek.nl/project/vught). 

Wat gebeurt er in Vught Noord?

Trillingen
Bij de Pieter Bruegellaan en Molenvenseweg komen er ondergrondse constructies die de overlast door trillingen tegen gaan. Doet de mogelijkheid zich voor, dan is er bovendien ruimte voor een nog betere optie.  Verder kijken we naar mogelijkheden om het tijdelijk spoor te gebruiken als proeftuin voor innovaties en slimme oplossingen. Daarmee kunnen we bij de bouw van het spoor misschien ons voordeel doen. Ook komt er een proef met langzamer rijden in de nacht. In deze proef worden niet alleen de effecten op trillinghinder, maar ook op geluidshinder onderzocht.

Geluid
De staatssecretaris heeft het traject Meteren-Boxtel aangeduid als een ‘Quieter Route’. Dit betekent dat alle goederentreinen die straks over Meteren-Boxtel rijden, stiller moeten zijn. Verder zijn in Vught Noord nog andere mogelijkheden voor geluidmaatregelen, zoals raildempers en (extra) geluidschermen. Als er onder de bewoners voldoende draagvlak voor is, wil de gemeente Vught zich hier voor inzetten en het gesprek aangaan met Rijk en provincie.

Bewonersbijeenkomst dinsdag 16 april

Graag nodigen we de bewoners van de spoorzone in Vught Noord uit voor een bewonersbijeenkomst. Op deze bijeenkomst geven we uitleg over de brief en het besluit van de staatssecretaris. Houdt u er rekening mee dat er geen nieuwe informatie wordt gedeeld. De
bijeenkomst is openbaar, ook andere belangstellenden zijn welkom.

Wanneer en waar?

De bewonersbijeenkomst is op dinsdag 16 april. De zaal gaat om 18.45 open, de presentatie begint om 19.00. Einde: 20.30 uur.

Locatie: Novalis, Industrieweg 9C, Vught

Informatiemarkt in juni

De gemeente Vught, ProRail en Rijkswaterstaat organiseren in juni weer een brede informatiemarkt. Op deze markt vindt u heel veel informatie over het spoor en de rijksweg N65 in Vught. Binnenkort leest u daar meer over.