Aandacht voor jonge mantelzorgers

Publicatiedatum: 
13 jun 2018

Vaak denkt men bij mantelzorg aan volwassenen die voor hun ouders zorgen. Maar wist u dat één op de vier van alle jongeren in Nederland een mantelzorger is? Gemeente Vught gaat meer aandacht besteden aan de jonge mantelzorger. Zij verdienen herkenning en erkenning.

Geen keuze

De zorg die een jongere thuis biedt, wordt nog te vaak als ‘gewoon’ gezien. Kinderen helpen graag, maar het is niet meer vrijblijvend. Je hoeft niet de afwas te doen, maar je moet de afwas doen. Je hoeft niet de hond uit te laten, maar je moet de hond uitlaten. Een jonge mantelzorger heeft hierin geen keuze. Zij nemen daarnaast taken en verantwoordelijkheden op zich die niet passen bij hun leeftijd.

Minder vrije tijd

Jonge mantelzorgers hebben het soms redelijk zwaar. Ze offeren veel op en hebben minder tijd voor andere belangrijke dingen, zoals vrije tijd en jezelf ontplooien als puber. Vrienden uitnodigen kan niet altijd en huiswerk maken schiet er bij in. Sommige stoppen zelfs met school omdat ze de school- en zorgtaken niet kunnen combineren. Jongeren willen hun ouders niet tot last zijn en verbergen de problemen. Ook schaamte speelt een rol. Je voelt je anders dan anderen.

Praten is belangrijk

Het is belangrijk dat jonge mantelzorgers praten over hun situatie. Want praten over je zorgen, problemen of beperking, dat lucht op! En doet je beseffen dat je niet de enige jonge mantelzorg bent. Klop aan bij een huisarts, lotgenoten of iemand bij Welzijn Vught. Maar ook bij een van de mantelzorgconsulenten van gemeente Vught ben je welkom. Zij luisteren naar je, oordelen niet en bieden je ondersteuning en advies als je daar behoefte aan hebt.

Ondersteuning noodzakelijk

Ook al ziet u niets bij een jongere, dan wil dat nog niet zeggen dat er niets is. Scholen, huisartsen, u als familie en buren hebben een signaleringsplicht. Ondersteun de jongeren als dat nodig is. Door op scholen een mantelzorgvriendelijk klimaat te creëren, kan schooluitval voorkomen worden. Ook wij als gemeente gaan ons meer richten op jonge mantelzorgers. Zoals in het nieuwe coalitieakkoord staat beschreven: ‘het is noodzakelijk om (jonge) mantelzorgers goed te ondersteunen.’