Aannemer voor de fietsbruggen Postweg gekozen

Publicatiedatum: 
9 jul 2020
Aannemer KWS uit Vianen gaat de twee fietsbruggen bij de rotonde aan de Postweg-Heunweg bouwen. Ook bouwt KWS de huidige rotonde om tot een turborotonde. Dat is de uitkomst van de aanbestedingsprocedure. De aannemer start na de zomervakantie met het bouwrijp maken van het terrein. De eerste fietsbrug is in de zomer van 2021 klaar. In het laatste kwartaal van 2021 zijn beide fietsbruggen klaar.

Twee fietsbruggen

Er komen twee fietsbruggen bij de rotonde Postweg-Heunweg. Eén ten westen van de rotonde. Deze brug loopt evenwijdig aan het spoor. Fietsers steken zo de Postweg over. De tweede brug komt oostelijk van de rotonde. Deze loopt evenwijdig aan de Randweg. Fietsers steken daar de Heunweg over. Met twee fietsbruggen zorgen we voor een volledige scheiding van het gemotoriseerd en fietsverkeer op de rotonde. De rotonde bouwen we om tot een turborotonde. Daarmee wikkelen we het gemotoriseerde verkeer sneller én veiliger af. 

Wethouder Ufuk Kâhya (’s-Hertogenbosch): ‘’Het is fijn dat we na de zomer aan de slag kunnen. Juist omdat we graag zo snel mogelijk meer veiligheid en gemak voor de fietser willen. En een betere doorstroming van het gemotoriseerd verkeer. Met dit plan verbeteren we de leefbaarheid, doorstroming en de verkeersveiligheid. En behouden we veel groen.”

Wethouder Van de Ven (Vught): “ We gaan definitief van start, een prachtig resultaat voor dit project. Al in de zomer 2021 kunnen fietsers en voetgangers veilig dit knooppunt passeren. Het scheiden van de verkeersstromen is een fietsvriendelijke en duurzame oplossing. Met twee bruggen en een turborotonde zijn we klaar voor de toekomst. En voordat de werkzaamheden aan de N65 van start gaan.”

Samenwerking

De aanleg van de fietsbruggen en turborotonde komt tot stand door een intensieve samenwerking tussen de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Vught, de Provincie Noord-Brabant en de regio Noordoost-Brabant (Agrifood Capital).  Buurtbewoners, hotel Van der Valk, fietsersbonden en de Natuur en milieugroep Vught werkten eerder mee aan dit plan. De drie overheden zorgen voor het geld om het uit te voeren. 

Financiën 

Het aanleggen van de twee bruggen en de turborotonde kost € 4.800.000,- (exclusief voorbereiding). De provincie Noord-Brabant draagt ruim € 2 miljoen bij, de gemeente Vught ruim 8 ton. De gemeente ’s-Hertogenbosch betaalt eveneens  € 2 miljoen.

Huidige situatie

De rotonde Postweg-Heunweg is onderdeel van een belangrijke fietsroute tussen ’s-Hertogenbosch en Vught. Bovendien is de rotonde voor beide gemeenten een onderdeel van de gemeentelijke hoofdwegenstructuur. De huidige rotonde is onvoldoende veilig voor fietsers. Fietsers en het doorgaande autoverkeer kruisen elkaar gelijkvloers. Ook is er onvoldoende doorstroming van auto’s. In de spits heeft dit een vertragend effect op bv de Randweg, N65 en de A2.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught