Aardgasvrij Vught

Aardgasvrije samenleving

Nederland moet van het aardgas af. In 2050 worden gebouwen in ons land - en dus ook in Vught - niet meer met aardgas verwarmd. Dat is nodig om onze CO2 uitstoot terug te dringen en klimaatverandering tegen te gaan. De overstap naar duurzame en aardgasvrije verwarming noemen we de warmtetransitie. De Transitievisie Warmte beschrijft de weg naar een aardgasvrije samenleving. De visie geeft de richting aan en kijkt naar de warmteoplossingen per wijk. Wanneer en hoe worden de wijken in Vught, Cromvoirt en Helvoirt van het aardgas gekoppeld? Hoe gaan we om met onzekerheden? Waar liggen de uitdagingen en de kansen?

U, onze inwoners

Natuurlijk nemen we ook de zorgen, wensen, maar ook de ideeën en kennis van u, onze inwoners mee. Daarom nodigden de gemeente Vught en bureau Over Morgen u uit voor een inwonersbijeenkomst. In deze bijeenkomst, op dinsdag 13 juli, stond de route naar een aardgasvrije gemeente centraal. Deze route wordt gevisualiseerd in een transitiekaart.

De transitiekaart

Op een transitiekaart zijn de uitkomsten van de Transitievisie Warmte in beeld gebracht. Deze kaart laat zien welke warmte-oplossing het beste bij de verschillende gebieden in Vught past. Maar waar u ook woont, de eerste stap is het 'transitiegereed' maken van uw woning. Dit houdt in dat uw woning klaar is voor de overstap naar aardgasvrij. Denk hierbij aan isolatie en elektrisch koken.

Kansen en mogelijkheden in onze gemeente

In de meeste delen van Vught liggen hybride opties het meest voor de hand voor de volgende stap. Dit omvat besparen, de installatie van een warmtepomp en het verduurzamen van de overblijvende gasvraag. Op andere locaties kunnen we inzetten op een all-electric warmte-oplossing, zoals op sommige plekken binnen de wijken Loonsebaan en Loyola. Daarbij is het belangrijk om op 'natuurlijke' momenten over te stappen, bijvoorbeeld wanneer een ketel aan vervanging toe is. Maar wat kunnen we de komende tijd al doen? Zijn er al duurzame initiatieven waarop we kunnen aanhaken? Om daar antwoord op te krijgen gingen we met elkaar in gesprek.

Isoleren, isoleren, isoleren

Op de bewonersavond gingen inwoners met elkaar in gesprek over kansen, drempels en mogelijkheden in hun wijk. Isoleren, isoleren en nogmaals isoleren. Dit is volgens inwoners de eerste stap. Wel moeten inwoners goed voorgelicht worden. Concrete informatie is nodig, bijvoorbeeld over de kosten. Een overzicht van (nieuwe) technische mogelijkheden zou ook erg handig zijn. Kosten werden ook genoemd als de grootste drempel. Wat gaat het kosten, wie betaalt dat, zijn er subsidieregelingen?

Samen aan de slag

Ook vinden inwoners dat ze nog meer betrokken mogen worden in het proces. Bewoners kunnen van elkaar leren, of bij al bestaande initiatieven aansluiten. Wel moeten ze deze initiatieven dan weten te vinden. En hoe kunnen we goede initiatieven en initiatiefnemers ondersteunen? Een goede samenwerking tussen inwoners onderling maar ook tussen inwoners en de gemeente is dus van belang om uiteindelijk in 2050 overgestapt te zijn naar duurzame manieren van verwarmen.

Van visie naar uitvoeringsplan

Alle bijdragen van inwoners op deze bewonersavond zijn waardevol. We nemen deze mee in de definitieve versie van de Transitievisie Warmte (TVW). De visie is de eerste stap. Waar de TVW op hoofdlijnen ingaat op de alternatieve mogelijkheden, volgt de concrete uitwerking voor de wijken en dorpen daarna in een Uitvoeringsplan. Ook in deze vervolgstap betrekken we vanzelfsprekend onze inwoners. 

Inwonersavond terugkijken?

Wilt u de inwonersavonden over de TVW terugzien? Dat kan via het youtube kanaal van de gemeente Vught.

Vragen & Antwoorden

Veel inwoners hebben vragen gesteld over de warmtetransitie op de inwonersavond. Veel vragen zijn op de avond zelf beantwoord, andere achteraf. U vindt een overzicht van alle vragen & antwoorden hieronder. 

Publieksversie Transitievisie Warmte