Adviescommissies

In Vught zijn er zeven onafhankelijke adviescommissies. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad over allerlei onderwerpen. Zoals over namen voor nieuwe straten, en welke gebouwen in Vught de status van monument moeten krijgen.

Rekenkamercommissie

Deze commissie onderzoekt of het beleid van de gemeente efficiënt, doelmatig en rechtmatig is. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten?

Vertrouwenscommissie Landerijen

Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • wethouder P.F.W.M. Pennings
Leden
 • J.A.C.M. Scherders
 • J.H.A. van Laarhoven
Secretaris
 • R. van Bragt
  Telefoon 14073

Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Deze commissie adviseert zowel het college als de raad over de bezwaren die u als burger hebt ingediend tegen een besluit van de gemeente.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • mr. J.C. van Dinther
Leden
 • A.F.J. Franken
 • I. de Jong
 • mr. drs. A.H.J. de Kort
 • mr. G.L.E. Pijnenburg
 • G. Oberman
 • mr. J.H.C.W. Vonk (tevens plv. voorzitter)
Secretarissen
 • L. van de Meerendonk
 • mr. M. Kleijn Hesselink
 • mr. R.P. Randewijk
 • Secretariaat: L. van de Meerendonk
  Telefoon 14073

Monumentencommissie

Deze commissie adviseert  het college over het verstrekken van monumentenvergunningen. De commissie adviseert de gemeenteraad welke panden  in Vught als monument moeten worden aangewezen.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • W.M. de Laat
Leden
 • F.Z.M. Grips
 • L.H.M. Hurkmans
 • W.A.M. Kievits
 • C.M.A. Sanders
Secretaris
 • G.J.J.J. Timmermans
  Telefoon 14073

Commissie Straatnaamgeving

Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de namen voor nieuwe straten in Vught.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Burgemeester R.J. van de Mortel
Leden
 • J.M.G. van Dinther
 • J.E. Das-Horsmeier
Secretaris
 • A.J.M. van den Wildenberg-Bernts
  Telefoon 14073

Welstandscommissie

De welstandscommissie beoordeelt de kwaliteit van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is ingediend. Ook kijkt de commissie naar de gebruikte materialen en hoe het er uit ziet.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • F. Haverman
Leden
 • G. Derks
 • I. de Neef
 • F. Grips
Secretaris
 • G.J.J.J. Timmermans
  Telefoon 14073

De Welstandscommissie vergadert elke dinsdagochtend in de oneven weken, behalve als er geen onderwerpen zijn. De agenda publiceren we vooraf op deze website.


Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds adviseert het college van burgemeester en wethouders over een financiele bijdrage van de gemeente aan burgers in nood. Deze bijdrage is bijvoorbeeld bedoeld voor het voorkomen van schulden of het opvangen van een noodsituatie. .

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Wethouder S.I.S. Heijboer - Klapwijk
Leden
 • J.W. Luiten
 • Th.F. Rath
Secretaris

 • Telefoon 14073