Adviescommissies

In Vught zijn er zeven onafhankelijke adviescommissies. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad over allerlei onderwerpen. Zoals over namen voor nieuwe straten en welke gebouwen in Vught de status van monument moeten krijgen.

Rekenkamercommissie

Deze commissie onderzoekt of het beleid van de gemeente efficiënt, doelmatig en rechtmatig is. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten?


Pachtcommissie

Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Wethouder Y. Vos
Leden
 • J.A.C.M. Scherders
 • M.H.J.M. van Asseldonk
Secretaris
 • R. van Bragt
  Telefoon 073 65 80 680

Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Deze commissie adviseert zowel het college als de raad over de bezwaren die u als burger hebt ingediend tegen een besluit van de gemeente.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Mr. N.L. Horning
Leden
 • Mr. drs. R. Baas

 • Mr. M. van Schipstal-Middelburg

 • Drs. M.W.C.C. van Rooij

 • Mr. G.P. Oberman

 • Mr. B. de Jong

Secretaris
 • mr. M.J.T. Smits
 • Telefoon 073 65 80 680

Commissie Straatnaamgeving

Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de namen voor nieuwe straten in Vught.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Burgemeester R.J. van de Mortel
Leden
 • J.M.G. van Dinther
 • J.E. Das-Horsmeier
Secretaris
 • A.J.M. van den Wildenberg-Bernts
  Telefoon 073 65 80 680

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed

De commissie adviseert het college over wijzigingen aan (rijks)monumenten en beoordeelt de kwaliteit van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is ingediend.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • C.F. Vanderheyden
Leden
 • B. Vuksanovic
 • M.L.J. Bimmel (erfgoed)
 • R.G. Bosch van Drakestein (erfgoed)
 • M. Kruidenier (erfgoed)
Secretaris
 • M.A.G. de Jong
  Telefoon 073 65 80 680

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit & Erfgoed vergadert elke maandagmiddag in de oneven weken, behalve als er geen onderwerpen zijn.


Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad voor het Sociaal Domein in de gemeente Vught adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die over samenleven in Vught gaan. Met de focus op de lokale invulling van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Meer informatie op de website Adviesraad Sociaal Domein.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • R. van Vugt
Leden
 • I. Smoor
 • T. Latuhihin
 • J. Bos
 • W. van der Eerden
 • I. Bulsink
 • W. Schipper
 • A. van Dinther
Secretaris
 • H. Christophe-van Herpen
Penningmeester
 • vacature

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds adviseert het college van burgemeester en wethouders over een financiele bijdrage van de gemeente aan burgers in nood. Deze bijdrage is bijvoorbeeld bedoeld voor het voorkomen van schulden of het opvangen van een noodsituatie.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Wethouder T.O.S van de Ven
Leden
 • H. de Bruijne
 • H. Schuurmans
Secretaris
 • W. van Loosveld
  Telefoon 073 65 80 680