Adviescommissies

In Vught zijn er acht onafhankelijke adviescommissies. Zij adviseren het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad over allerlei onderwerpen. Zoals over namen voor nieuwe straten, en welke gebouwen in Vught de status van monument moeten krijgen.

Rekenkamercommissie

Deze commissie onderzoekt of het beleid van de gemeente efficiënt, doelmatig en rechtmatig is. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten?


Pachtcommissie

Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Wethouder Y. Vos
Leden
 • J.A.C.M. Scherders
 • J. van Iersel
Secretaris
 • R. van Bragt
  Telefoon 073 65 80 680

Commissie van advies voor de bezwaarschriften

Deze commissie adviseert zowel het college als de raad over de bezwaren die u als burger hebt ingediend tegen een besluit van de gemeente.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Mr. drs. B.E.M.A. Jong-Miltenburg
Leden
 • Mr. drs. R. Baas

 • Mr. N.L.M. Horning

 • Drs. M.W.C.C. van Rooij

 • Mr. G.P. Oberman

 • Mr. Drs. S. Verdonck

Secretarissen
 • Mr. R.P. Randewijk
 • M.J.T. Smits
 • Secretariaat: A. Stohr-Koevoets
  Telefoon 073 65 80 680

Monumentencommissie

Deze commissie adviseert het college over het verstrekken van monumentenvergunningen. De commissie adviseert de gemeenteraad welke panden  in Vught als monument moeten worden aangewezen.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • W.M. de Laat
Leden
 • F.Z.M. Grips
 • L.H.M. Hurkmans
 • W.A.M. Kievits
 • C.M.A. Sanders
Secretaris
 • G.J.J.J. Timmermans
  Telefoon 073 65 80 680

Commissie Straatnaamgeving

Deze commissie adviseert het college van burgemeester en wethouders over de namen voor nieuwe straten in Vught.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Burgemeester R.J. van de Mortel
Leden
 • J.M.G. van Dinther
 • J.E. Das-Horsmeier
Secretaris
 • A.J.M. van den Wildenberg-Bernts
  Telefoon 073 65 80 680

Welstandscommissie

De welstandscommissie beoordeelt de kwaliteit van een bouwwerk waarvoor een omgevingsvergunning is ingediend. Ook kijkt de commissie naar de gebruikte materialen en hoe het er uit ziet.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • F. Haverman
Leden
 • F. Grips
 • I. de Neef
 • B. Hurkmans
 • W. de Laat 
Secretaris
 • M. Klabbers
  Telefoon 073 65 80 680

De Welstandscommissie vergadert elke dinsdagmiddag in de even weken, behalve als er geen onderwerpen zijn. 


Adviesraad Sociaal Domein

De adviesraad voor het Sociaal Domein in de gemeente Vught adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over allerlei onderwerpen die over samenleven in Vught gaan. Met de focus op de lokale invulling van de Wmo, Participatiewet en Jeugdwet. Meer informatie op de website Adviesraad Sociaal Domein.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • R. van Vugt
Leden
 • I. Smoor
 • T. Latuhihin
 • J. Bos
 • L. Brekelmans
 • W. van der Eerden
 • I. Bulsink
 • W. Schipper
 • A. van Dinther
Secretaris
 • H. Christophe-van Herpen
Penningmeester
 • H. Kuipers

Sociaal Fonds

Het Sociaal Fonds adviseert het college van burgemeester en wethouders over een financiele bijdrage van de gemeente aan burgers in nood. Deze bijdrage is bijvoorbeeld bedoeld voor het voorkomen van schulden of het opvangen van een noodsituatie.

Samenstelling Leden
Voorzitter
 • Wethouder S.I.S. Heijboer - Klapwijk
Leden
 • J.W. Luiten
 • Th.F. Rath
Secretaris

 • Telefoon 073 65 80 680