Afval scheiden, hoe werkt het ook alweer?

Publicatiedatum: 
20 feb 2019
Bij de inzameling van het huishoudelijk afval in Vught is het doel om zoveel mogelijk grondstoffen opnieuw te gebruiken en de hoeveelheid restafval te verminderen naar maximaal 30 kilo per inwoner per jaar. Samen moeten we dit toch voor elkaar krijgen. Graag informeren wij u de komende maanden over de verschillende afvalsoorten. Deze week staat het scheiden van groente-, fruit- en tuinafval (GFT) centraal. U mag meer in de groene bak gooien dan u denkt.

Wat is GFT-afval?

GFT afval is een misleidende naam; we zeggen groente fruit en tuinafval, maar er mag veel meer afval in de gft-container. Het meeste van dit afval komt bij de bereiding van eten in de keuken vrij. We noemen het soms dus ook keukenafval. Al het organisch afbreekbaar afval mag u in de groene bak gooien. Dit betekent dat óók alle botjes, graten, (gekookte) etensresten, beschimmeld eten uit de koelkast dat nooit is klaargemaakt (wel natuurlijk even de verpakking eraf halen), brood, jus en kaaskorsten in de bak mogen. Als het biologisch afbreekbaar is, dan mag het in de bak. Zelfs kattenbakkorrels met milieukeur mogen in de bak.

Hoeveel GFT hebben we nu?

De hoeveelheid GFT is een beetje afhankelijk van de grootte van uw tuin. Gemiddeld komt er in de gemeente Vught per persoon ongeveer 150 kilo op jaarbasis vrij. Iets meer dan de helft wordt ingezameld in de GFT container. De andere helft (en dit is vooral keukenafval) vinden we helaas nog terug in het restafval. Bijna 70 kilo per persoon per jaar! En dat is jammer. Want juist dit keukenafval kunnen we nog heel goed hergebruiken.

Wat doen we met GFT afval?

GFT wordt in Nederland tegenwoordig vergist en gecomposteerd. Meestal zelfs beiden. Als het GFT aankomt bij de verwerker wordt het eerst vergist. In dat proces wordt de warmte opgevangen, en daar kunnen we (duurzame) energie en bio-brandstof van maken. De overgebleven restfractie wordt gezeefd en daarna gecomposteerd. Onze verwerker maakt er vervolgens kwaliteitscompost van die in de landbouw en de tuinbouw gebruikt wordt.

GFT tips voor de zomer

We kunnen er niet omheen. Etensresten gaan ook al composteren in uw bak. En dat proces stinkt. Daarom blijft de gemeente ook in de toekomst het GFT elke twee weken inzamelen. Het kost u € 2,00 per lediging van uw groene container (140 liter), uw grijze container kost u € 9,85 per lediging. Door goed te scheiden bespaart u ook geld.

Wat kunt u zelf doen? De stank ontstaat doordat het natte GFT-afval gaat rotten. Bij een hoge temperatuur versnelt dit rottingsproces. Wilt u stank voorkomen? Maak dan gebruik van de volgende tips:

  • Maak gebruik van biologisch afbreekbare/ composteerbare zakjes voor het keukenafval. Deze zijn bij verschillende winkels verkrijgbaar.
  • Wikkel eiwitrijk voedsel, zoals vlees of visresten in een stukje keukenrol.
  • Plaats de container niet in de zon. Hiermee voorkomt u een te snelle afbraak van het GFT-afval en daardoor geuroverlast.
  • Zorg dat er lucht bij het afval kan. Een klein takje tussen de klep zorgt ervoor dat de container minder stinkt.
  • Laat het GFT-afval eerst uitlekken of drogen alvorens het in de GFT-container te doen (bijvoorbeeld in een lekbakje op het aanrecht).
  • Maden hebben een hekel aan klimop (hedra) en lavendel. Een takje in de container zorgt ervoor dat u minder overlast hebt.

Afvalmythe: alles gaat toch weer op één hoop

Alles wat u gescheiden inlevert blijft gescheiden. De ingezamelde materialen worden waar mogelijk opnieuw benut. Dit levert veel voordeel op voor het milieu. Daarnaast verlaagt recycling de kosten van afvalinzameling en -verwerking.