Afvalstoffenheffing

De gemeente Vught zamelt afval in en verwerkt dit. Als inwoner betaalt u hier aan mee via de afvalstoffenheffing. De aanslag hiervoor ontvangt u via de jaar- of eindafrekening van Brabant Water.

Particulier

U woont in een flat of appartement en u maakt gebruik van een verzamelcontainer

Gezinssituatie

Vaste kosten per jaar 2018

Vaste kosten per jaar 2017

U woont alleen € 138,36 € 136,80
U woont met anderen € 216,48 € 213,96

U maakt gebruik van de grijze en groene containers

Gezinssituatie

Vaste kosten per jaar 2018

Vaste kosten per jaar 2017

U woont alleen € 85,20
(plus een bedrag per keer dat de container leeg wordt gemaakt)
€ 85,20
U woont met anderen € 131,40
(plus een bedrag per keer dat de container leeg wordt gemaakt)
€ 131,40

 

 Soort container

Leegmaken kost per keer 2018

Leegmaken kost per keer 2017

Kleine grijze container (40 liter) € 4,10 € 3,25
Gewone grijze container (140 liter) € 9,40 € 7,50
Gewone groene container (140 liter) € 2,00 € 2,00
Grote grijze container (240 liter) € 15,10 € 12,05
Grote groene container (240 liter) € 3,40 € 3,40