Albert Verlinde (raadslid)

Portefeuille

  • Burgerparticipatie
  • Ruimte ordening en wonen
  • Recreatie en toerisme
  • Cultuur

Nevenfuncties

  • Ambassadeur, Bankgiroloterij (bezoldigd)

  • Voorzitter Raad van Commissarissen, MECC Maastricht (bezoldigd)

  • Directeur, Albert Verlinde Producties (bezoldigd)

  • Voorzitter, Nationale Boomfeestdag (onbezoldigd)

  • Voorzitter, Nationaal Theater Fonds (onbezoldigd)

  • Lid Stuurgroep Nationale Suïcide Preventie 113 (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen