Altijd al uw eigen woning willen bouwen?

23 maart 2022
Algemeen

Aan de rand van Helvoirt ligt de woningbouwlocatie Den Hoek. De gemeente Vught biedt op deze locatie 11 bouwkavels te koop aan voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. Op deze kavels kunnen elf particulieren gezamenlijk hun eigen woningen bouwen.

Wat is CPO

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) is een vorm van samenbouw. Bij CPO gaat alles gezamenlijk. Een groep mensen vormt een collectief en organiseert zich in bijvoorbeeld een stichting of vereniging. De gemeente verkoopt de grond aan het collectief. Bij de ontwikkeling van de woningen treedt de groep gezamenlijk op als opdrachtgever voor de architect, de bouwbegeleider en/of de aannemer/bouwer.

De kavels

Het betreft 11 bouwrijpe kavels met een gezamenlijke oppervlakte van 1.658 m². De koopsom bedraagt € 607.320 De gemeente zorgt voor het woonrijp maken van het gebied.

De procedure

De gemeente verkoopt de kavels in een openbare procedure. Ieder CPO-initiatief mag meedingen naar de aankoop van de grond. De gemeente verkoopt de grond aan de partij met de kwalitatief beste inschrijving. Om dit te beoordelen heeft de gemeente gunningscriteria opgesteld.

CPO-initiatieven kunnen zich tot vrijdag 22 april 2022 aanmelden voor deelname aan de procedure. Zij ontvangen vervolgens van de gemeente de verkoopdocumenten, zoals de gunningsleidraad, een vraagspecificatie en een conceptkoopovereenkomst. Op basis van deze documenten kunnen partijen hun inschrijving doen.

Informatie

Voor informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de heer Hijink. Hij is bereikbaar via het nummer 073 65 80 680.

Uw verzoek tot deelname aan de verkoopprocedure richt u uiterlijk 22 april 2022 aan de gemeente Vught, ter attentie van de heer J. Hijink, postbus 10100, 5260 GA Vught of gemeent@vught.nl. Vermeld in uw brief of e-mail het zaaknummer Z20 - 228120.