Ans Beijens (raadslid)

Portefeuille

  • Sociaal domein
  • Ouderenbeleid
  • Klimaat en energie 
  • Afvalbeleid
  • Emancipatie en lhbti-rechten
  • Kunst en cultuur
  • Onderwijs

Nevenfuncties

  • Hoedenmodiste, ZZP (bezoldigd) 

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen