Aparte inspraakavond gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 Vught

Publicatiedatum: 
23 apr 2020
In plaats van inspraak bij de commissie is besloten een aparte inspraakavond Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan N65 Vught te organiseren. Insprekers zijn welkom op donderdag 7 mei 2020 om in te spreken bij de afzonderlijke inspraakavond. Tijdens de avond zijn alle fracties aanwezig om kennis te nemen van uw reactie en om eventueel verduidelijkende vragen te stellen. Er vindt tijdens deze avond geen politieke discussie plaats. De vergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in de Raadszaal van het Raadhuis aan het Leeuwensteinplein 5.

Inspraakmogelijkheden 7 mei

Vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus zijn er verschillende mogelijkheden tot inspraak op 7 mei. Kijk hiervoor op de website van de gemeenteraad.

Donderdag 14 mei

Op donderdag 14 mei 2020 wordt het bestemmingsplan N65 Vught behandeld in de gemeenteraadsvergadering. Wilt u beide vergaderingen live via internet volgen? Ga dan naar www.gemeenteraad.vught.nl.