Beeldkwaliteitsplan Rozenoord

Publicatiedatum: 
3 apr 2019
Het beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ is op 6 juni vastgesteld. Hieronder staat waar het beeldkwaliteitsplan over gaat.

Wat is een beeldkwaliteitsplan?

In een beeldkwaliteitsplan staat beschreven aan welke beeldkwaliteit een ruimtelijke ontwikkeling moet voldoen. Bijvoorbeeld welke materialen er worden gebruikt, waar gevelopeningen kunnen komen en welke architectonische elementen kunnen worden toegepast.

Een beeldkwaliteitsplan maakt na vaststelling onderdeel uit van het gemeentelijke welstandsbeleid. Het vormt bij een aanvraag van een omgevingsvergunning de grondslag voor advisering door de welstandscommissie over de uiterlijke verschijningsvorm van de bebouwde omgeving.

Waar gaat het ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ over?

Het beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ gaat over het zuidelijke deel van het gebied tussen de St.-Elisabethstraat, de Vliertstraat en de Secr. Van Rooijstraat. Het beeldkwaliteitsplan ‘Rozenoord’ is onderdeel van de stedenbouwkundige visie Rozenoord. De stedenbouwkundige visie geeft randvoorwaarden voor de stedenbouwkundige invulling en een beeldkwaliteitsplan. Het beeldkwaliteitsplan omvat kaders voor de architectuur van de woningen en de inrichting van de buitenruimte.

U kunt het ontwerp beeldkwaliteitsplan bekijken

U kunt het beeldkwaliteitsplan bekijken:

  • via de gemeentelijke website www.vught.nl onder ruimtelijke plannen. 

U kunt tegen betaling een kopie krijgen van het ontwerp beeldkwaliteitsplan.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.