Beleidsvisie

De gemeente legt ideeën over allerlei ruimtelijke aspecten vast in beleidsvisies. Bijvoorbeeld: hoe kijken we aan tegen natuur, water, bomen? Of hoe richten we de gemeente goed in met het oog op veilige verkeersstromen?

Wat u moet weten

Vraagt u een omgevingsvergunning aan die niet past in het bestemmingplan? Dan toetst de gemeent ook of de aanvraag past in de beleidsvisies van de gemeente.

U vindt de beleidsvisies van de gemeente Vught op www.ruimtelijkeplannen.nl