Bericht van Burgemeester Van de Mortel

Publicatiedatum: 
22 apr 2020

Beste inwoners van Vught en Cromvoirt,

Koningsdag is traditiegetrouw een dag van verbinding. In niet-coronatijden verenigen we ons in straten en op pleinen, in festivals, parken en vrijmarkten. Dan is het Oranje boven en de vlaggen zijn in top. Samen, mét en onder elkaar, vieren we dan de eenheid en eensgezindheid waarvoor onze koning symbool staat.

In deze coronatijd kunnen we niet samen zijn. We kunnen ons niet verenigen om onze eenheid te gedenken, vieren en onderstrepen. Deze Koningsdag nemen we de vereiste afstand tot elkaar in acht en we houden de maatregelen, om besmetting te voorkomen, in ere. Maar dat betekent niet dat we onze Koningsdag ongemerkt voorbij moeten laten gaan. Integendeel.

Ik zie in deze barre tijd veel initiatieven, ideeën en vooral inwoners die de Koningsdag-gedachte delen en uitdragen. Het zijn acties van bewoners, organisaties en ondernemers die ons – ondanks de afstand – meer dan ooit verenigen. Ze brengen ons niet bíj elkaar, maar wel tót elkaar.

Zo zijn er serenades voor onze ouderen en bloemen voor de zieken. We koesteren onze dappere zorgverleners en zien nieuwe helden opstaan. Werkgevers en werknemers bedanken elkaar voor inzet, begrip en trouw en buren doen elkaars boodschappen. Er zijn ondernemers die maaltijden uitdelen en leerkrachten die hun leerlingen niet alleen helpen maar ook missen. We verbroederen ons in de supermarkt en milieustraat en vinden het zelfs niet erg als we even moeten wachten. En binnen alle geldende beperkingen, vinden we onbegrensde mogelijkheden om elkaar te vinden en te helpen.

Dat alles, beste dorpsgenoten, geeft deze speciale Koningsdag glans en majesteit. Misschien zelfs wel meer dan in lange tijd.

Ik wens u een prachtige dag.

R.J. van de Mortel,

burgemeester