Bert Timmermans (raadslid)

Portefeuille

  • Verkeer en vervoer
  • Economische zaken
  • Financiën

Nevenfuncties

  • Financial Controller, JC Bamford N.V. (bezoldigd)

  • Penningmeester, Stichting TinH (onbezoldigd)

  • Penningmeester, lokale KWF (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen