Bert van den Heuvel

Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand

Babs Bert

Sinds februari 2017 ben ik Buitengewoon Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van de gemeente Vught. In mijn werkzame leven heb ik altijd met heel veel mensen gewerkt en ik mag me zelf omschrijven als een ‘mensenmens’.

Het voltrekken van huwelijken heeft natuurlijk alles met mensen te maken, twee mensen die elkaar het jawoord gaan geven en die een contract voor het leven aangaan.

Dat vergt voor het bruidspaar een terdege voorbereiding en voor de trouwambtenaar – weliswaar in mindere mate – ook. De uitdaging van de trouwambtenaar ligt in het in korte tijd zodanige informatie vergaren om voor het bruidspaar een mooie en onvergetelijk wettelijk huwelijk te realiseren. Ik kijk daar steeds erg naar uit!

En tot slot: geen gespannen gezichten tijdens de huwelijksvoltrekking, doch ontspannen en in een relaxte sfeer, dan wordt het vanzelf voor het bruidspaar en hun familie een prachtige ceremonie.

Extra informatie

Bert van den Heuvel kan de ceremonie in het Nederlands en Engels voltrekken.