Bestemmingsplan

Een bestemminsplan beschrijft voor delen van Vught wat daar gebouwd mag worden. Het is handig het bestemmingsplan voor uw buurt te raadplegen als u wilt gaan (ver)bouwen. Ook als u een woning wilt kopen is het verstandig om het bestemmingsplan in te zien. Een bestemmingsplan wordt elke tien jaar aangepast.

Wat u moet weten

Het bestemmingsplan bestaat uit drie onderdelen:

  • Een zogenaamde verbeelding. Dit is een kaart, waarop u kunt zien hoe de ruimte is ingedeeld en wat de bestemming is van elk onderdeel op de plankaart
  • Regels. Dit zijn de wettelijke voorschriften waarin staat  hoe het perceel gebruikt mag worden en wat erop gebouwd mag worden
  • Toelichting. Dit is de uitleg. Per bestemming is er informatie over wat er op de grond mag gebeuren (bijvoorbeeld woningbouw of landbouw), welke gebouwen waar neergezet mogen worden (bijvoorbeeld woningen of bedrijven) en waarvoor deze gebouwen gebruikt mogen worden (bijvoorbeeld wonen of werken)

Waar vindt u de bestemmingsplannen van Vught?

Hulp nodig bij het inzien van een bestemmingsplan?

Wilt u meer weten over een bestemming? Bijvoorbeeld omdat u wilt gaan verbouwen? En vindt u het lastig om de bestemmingsplannen op deze website of op www.ruimtelijkeplannen.nl te lezen? De medewerkers van de gemeente Vught helpen u graag.

Voor hulp bij een vastgesteld bestemmingsplan

  • Maak een afspraak met Vergunningen en Handhaving  via 073 65 80 680

Voor hulp bij een voorontwerp bestemmingsplan of ontwerp bestemmingsplan

  • Maak een afspraak met de Afdeling Ontwikkeling via 073 65 80 680