Bestemmingsplan 'A2 2018'

Publicatiedatum: 
9 apr 2020
De gemeenteraad van Vught heeft op 6 februari 2020 het bestemmingsplan ‘A2 2018’ gewijzigd vastgesteld.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan 'A2 2018' over?

In 2011 heeft de minister van Infrastructuur & Milieu het Tracébesluit A2 ‘s-Hertogenbosch – Eindhoven genomen. Dit Tracébesluit voorziet in de verbreding van de A2 tussen de aansluiting Veghel op de A2 en de aansluiting Ekkersrijt op de A58, met als doel om de filevorming in beide richtingen te verminderen. De werkzaamheden zijn eerder op basis van het Tracébesluit uitgevoerd

Met het bestemmingsplan ‘A2 2018’ wordt de inmiddels bestaande situatie, die met het Tracébesluit is vergund, verwerkt in een actueel juridisch-planologisch kader.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

  • Via internet op www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.vghBPa22018-VG01;
  • Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught tijdens de openingsuren.

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken.

Wanneer treedt het bestemmingsplan in werking

Het bestemmingsplan is op 21 mei 2020 onherroepelijk geworden en in werking getreden.