Bestemmingsplan 'De Braacken van Mariënhof'

Publicatiedatum: 
31 jul 2019
Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken van Mariënhof’ heeft ter inzage gelegen. Hieronder staat waar het voorontwerpbestemmingsplan over gaat.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

Waar gaat het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken van Mariënhof’ over?

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘De Braacken van Mariënhof’ gaat over het gebied van voormalig verzorgingstehuis de Braacken aan de Loyolalaan. Dit verzorgingstehuis en de daarbij gelegen kapel worden gesloopt. Op het terrein worden maximaal 35 grondgebonden woningen gerealiseerd door de eigenaar Janssen de Jong Projectontwikkeling B.V. Het voorontwerpbestemmingsplan maakt deze nieuwe ontwikkeling mogelijk.

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan bekijken

U kunt niet meer reageren op het voorontwerpbestemmingsplan

U kunt niet meer reageren (inspreken) op het voorontwerpbestemmingsplan. 

Wat gebeurt er na het voorontwerpbestemmingsplan?

Het gaat hier om een voorontwerpbestemmingsplan. Dat wil zeggen: de eerste versie van een nieuw bestemmingsplan. U kunt daar nu op reageren. Daarna maakt de gemeente een nieuwe versie: het ontwerpbestemmingsplan. Ook daar kunt u dan weer op reageren. Daarna stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan pas definitief vast. De wet regelt dit zo.

Hebt u nog vragen?

Hebt u nog vragen over deze publicatie? Bel dan met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073-6580680.