Bestemmingsplan en Besluit hogere waarde Wet geluidhinder St. Michielsgestelseweg 7, Vught

Publicatiedatum: 
22 sep 2019
De gemeenteraad van Vught heeft op 12 december 2019 het bestemmingsplan St. Michielsgestelseweg 7, Vught vastgesteld. Burgemeester en wethouders hebben op 28 november 2019 een hogere waarde Wet geluidhinder vastgesteld. Hieronder staat wat dit betekent.

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan staat welke functies (‘bestemming’) grond heeft. Bijvoorbeeld wonen, natuur, recreatie of bedrijf. Ook regelt een bestemmingsplan of men op die grond mag bouwen. Dit is bijvoorbeeld belangrijk als u een vergunning vraagt om te bouwen. De gemeente kijkt dan of uw bouwplan in het bestemmingsplan past.

De gemeenteraad stelt bestemmingsplannen vast. Dit staat in artikel 3.1. van de Wet ruimtelijke ordening.

Waar gaat het vastgestelde bestemmingsplan ‘St. Michielsgestelseweg 7, Vught’ over?

Het bestemmingsplan ‘St. Michielsgestelseweg 7, Vught’ gaat over de herbouw van de bestaande woning op het perceel gelegen aan de St. Michielsgestelseweg 7 te Vught.

Wat houdt het besluit hogere waarde in?

De Wet geluidhinder regelt hoeveel geluid er bij een woning mag zijn door het verkeer op een weg of spoorweg of door bedrijven. In sommige gevallen mag de gemeente meer geluid toestaan. Burgemeester en wethouders nemen daar dan een apart besluit over. Dit heet een ‘besluit hogere waarde’. Dit staat in artikel 110a van de Wet geluidhinder.

U kunt het bestemmingsplan en het besluit hogere waarde bekijken

U kunt het bestemmingsplan met bijbehorende stukken bekijken:

  • Via internet (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl onder ID-nummer NL.IMRO.0865.BPStMichielsgweg7-VG01
  • Bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 in Vught tijdens de openingsuren

Tegen betaling kunt u afschriften krijgen van de stukken die ter inzage liggen.

Heeft u nog vragen? Belt u dan met de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 073-6580680.