Bestemmingsplan "Grote Zeeheldenbuurt"

Publicatiedatum: 
13 jun 2019
Het bestemmingsplan ‘Grote zeeheldenbuurt’ is onherroepelijk geworden op 13 juni 2019.

Bekijk het plan en bijhorende stukken online op ruimtelijke plannen

 

Waarom is dit bestemmingsplan gemaakt?

Dit bestemmingsplan gaat over het gebied dat wordt begrensd door de Michiel de Ruyterweg, Maarten Trompstraat en de Esschestraat. Het bestemmingsplan voorziet in herbouw van woningen en herstructering van het gebied. In het bestemmingsplan worden 152 woningen mogelijk gemaakt. Daarnaast is de herinrichting van het openbaar gebied met parkeren, groen en wegen verankerd.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het bestemmingsplan is onherroepelijk

Er is geen beroep ingediend tegen het bestemingsplan. Het bestemmingsplan is onherroepelijk geworden 13 juni 2019.

Heeft u nog vragen?

Belt u dan met de afdeling Ontwikkeling, via telefoonnummer 073-6580680.