Bestemmingsplan 'Landhuis Spreeuwenburg, Taalstraat'

Publicatiedatum: 
17 jan 2019
De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 23 maart 2017 vastgesteld. De Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in haar uitspraak van 16 januari 2019 de tegen het vastgestelde bestemmingsplan ingestelde beroepen ongegrond verklaard. Met deze uitspraak is het bestemmingsplan onherroepelijk geworden.

Bekijk dit plan en bijhorende stukken op ruimtelijke plannen

Waarom is dit bestemmingsplan gemaakt?

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de realisering van een vrijstaande villa met grote tuin, omsloten door water mogelijk gemaakt.

Hoe kunt u het bestemmingsplan inzien?

Bekijk dit plan en bijbehorende stukken op ruimtelijke plannen