Bestuur en organisatie

Gemeenteraad

Op de website van de gemeenteraad vindt u: samenstelling en taken van de gemeenteraad, welke mogelijkheden er voor inspraak zijn

College van burgemeester en wethouders

Samenstelling college van burgemeester en wethouders, portefeuilles en nevenfuncties

Publicaties en verslagen

Besluitenlijst B&W, coalitie-akkoord en rapporten zoals het burgerjaarverslag, de programmabegroting en jaarrekening, verordeningen

Adviescommissies

Onafhankelijke adviescommissies van het Vughtse gemeentebestuur

Archief

Archief van de gemeente Vught

Klachten, bezwaar en beroep

Hier kunt u terecht met uw klacht, bezwaar of beroep

Onderscheidingen

Koninklijke en gemeentelijke onderscheidingen

Veiligheid

Wat te doen bij een ramp en om een ramp te voorkomen. Woninginbraak, fiets- en autodiefstal. Huiselijk geweld. Overlast van jongeren en drugs

Werken bij de gemeente Vught

Vacatures, solliciteren, stageplekken en informatie over de gemeente als werkgever.