Bewonersavond tijdelijke woningen

29 juni 2023
Algemeen

Dat er tijdelijke woningen komen in de gemeente Vught is zeker, waar ze komen dat zijn we nog aan het onderzoeken. En daar hebben we de inwoners bij nodig. Op donderdag 25 mei 2023 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak Tijdelijk Wonen goedgekeurd. In dit plan is participatie een belangrijk onderdeel. Inwoners van de gemeente Vught hebben we gevraagd om locaties voor tijdelijke woningen aan ons door te geven. We hebben hier veel reacties op ontvangen waarvoor dank! Al deze locaties gaan we toetsen aan de selectiecriteria. Bv. niet in speeltuintjes of in leegstaande panden en het moeten locaties op gemeentegrond zijn etc.

Op maandag 10 juli 2023 om 19.30 bent u van harte welkom om met ons in gesprek te gaan. Op deze avond laten we u de zogenaamde shortlist zien. Dit zijn locaties die na een eerste toetsing aan de, door de gemeenteraad vastgestelde, selectiecriteria voldoen. Dit wil niet meteen zeggen dat hier ook tijdelijke woningen komen te staan, dat vraagt verdere uitwerking.

Het doel van deze avond is om in de beginfase onze inwoners te betrekken en u op de hoogte te houden hoe we komen tot een definitieve lijst. Natuurlijk horen we ook graag uw mening over deze locaties die wij nu nog als kansrijk zien. Op deze avond hoort u dus nog niet waar de tijdelijke woningen definitief komen te staan.

  • Tijdstip           : 19.30 uur, opening door wethouder Jos den Otter. Inloop vanaf 19.15 uur
  • Waar               : Van der Valk
  • Adres              : Bosscheweg 2, Vught

Tijdelijke woningen

De wooncrisis vraagt om een stevige aanpak. Wij willen het probleem van de woningnood gedeeltelijk oplossen door tijdelijke woningbouw te faciliteren en te stimuleren. Ook slut het aan bij de Woonvisie van 2021. De tijdelijke woningen zijn belangrijk omdat deze sneller geplaatst kunnen worden en een korte proceduretijd hebben. De woningen hebben als doel om 10-15 jaar op 1 plek te blijven staan.

Wie komt er te wonen?

In deze tijdelijke woningen komen de meest urgente woningzoekenden in Vught, Helvoirt en Cromvoirt te wonen. Met deze woningen willen we de wachtlijsten bij woningbouwcorporaties Charlotte van Beuningen en Woonveste op korte termijn terugdringen.

Op www.wijinvught.nl onder Tijdelijk Wonen vindt u het plan van aanpak tijdelijk wonen.

We zien u graag op maandag 10 juli om 19.30 uur in Van der Valk Vught.

Let op: de gebruikte afbeelding is slechts een voorbeeld van een tijdelijke woning.