Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken. Hebt u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

Goed om te weten

Bezwaar maakt u binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Hebt u een bezwaar over uw WOZ of OZB dan doet u dat in Mijnbelastingen.vught.nl.externe-link-icoon

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

Meestal komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftcommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat kan het College van burgemeester en wethouders zijn, of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. Dat kan een ander besluit zijn dat de bezwaarschriftencommissie heeft geadviseerd. U krijgt een brief met het besluit.

Het uitvoeren van het besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat op de brief met het besluit. Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. Het bedrag ligt tussen de  € 44,-- en € 318,--. Dit is afhankelijk van het soort zaak. De rechter kan bepalen dat u het geld terug krijgt als u in het gelijk wordt gesteld.

Schriftelijk indienen

Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

U stuurt het bezwaarschrift per post, of u geeft het af bij het gemeentekantoor. U kunt het niet mailen.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught

U kunt het bezwaarschift ook afgeven op het gemeentekantoor:

Secr. van Rooijstraat 1
5261 EP  Vught

Beroep

Hebt u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de gemeente? En hebt u geen gelijk gekregen? Of kunt u zich niet vinden in het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken.

Beroep indienen

Wilt u beroep indienen tegen een besluit? Dien dan een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u daartegen in beroep gaat
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt. Meestal moet u het beroepschrift sturen naar de rechtbank Oost-Brabant.