Bezwaar maken

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. Bent u bijvoorbeeld eigenaar van een woning of perceel? Of gebruikt u een bedrijfspand? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand of wilt u bezwaar maken tegen de aanslag onroerendezaakbelasting? U kunt dat online of schriftelijk doen.

Schriftelijk bezwaar

U kunt ook zelf uw bezwaarschrift schrijven. Uw schriftelijk bezwaar moet voldoen aan de volgende eisen:

  • het bevat uw naam en adres
  • het is voorzien van de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
  • u ondertekent het bezwaarschrift
  • u geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag: voeg eventueel foto's, offertes, tekeningen, een machtiging of andere bijlagen toe
  • u geeft duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht
  • u vermeldt duidelijk het aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught