Bezwaar maken

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. Bent u bijvoorbeeld eigenaar van een woning of perceel? Of gebruikt u een bedrijfspand? Dan betaalt u onroerendezaakbelasting (OZB). Bent u het niet eens met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand of wilt u bezwaar maken tegen de aanslag onroerendezaakbelasting? U kunt dat online of schriftelijk doen.

U bent het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. De waarde van uw woning of bedrijfsgebouw zoals een kantoor of winkel staat in de WOZ-beschikking. U vindt de WOZ-beschikking op uw aanslag onroerendezaakbelasting (OZB). De waarde van uw woning is van invloed op de hoogte van de aanslag OZB die u ontvangt.

De waardepeildatum van de WOZ-beschikking is 1 januari van het voorafgaande jaar.

Bezwaar maken tegen de vastgestelde waarde

 • U kunt bezwaar maken tegen de beschikking WOZ als u het niet eens bent met de vastgestelde woz-waarde van uw woning of bedrijfspand
 • U kunt bezwaar indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat
 • Komt het bezwaar later binnen? Dan nemen we het net in behandeling. Het bezwaarschrift is dan namelijk niet-ontvankelijk
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar
 • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) betalen
 • Is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB die u onterecht hebt betaald terug.
 • De gemeente heeft 1 jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. De behandeltermijn hangt af van het totaal aantal ontvangen bezwaren en of wij uw bezwaar eenvoudig of moeilijk kunnen toetsen

U bent het niet eens met de aanslag OZB

 • U kunt bezwaar maken tegen de aanslag OZB als op de aanslag de verkeerde naam staat
 • U kunt ook bezwaar maken als u ten onrechte een aanslag hebt ontvangen
 • U kunt bezwaar indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Komt het bezwaar later binnen? Dan nemen we het niet in behandeling. Het bezwaarschrift is dan namelijk niet-ontvankelijk
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar
 • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB die u onterecht hebt betaald terug.

Bezwaar maken

Wilt u eerst meer informatie? Bekijk dan de veelgestelde vragen


Schriftelijk bezwaar

U kunt zelf uw bezwaarschrift schrijven. Uw schriftelijk bezwaar moet voldoen aan de volgende eisen:

 • het bevat uw naam en adres
 • het is voorzien van de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • u ondertekent het bezwaarschrift
 • u geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag: voeg eventueel foto's, offertes, tekeningen, een machtiging of andere bijlagen toe
 • u geeft duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht
 • u vermeldt duidelijk het aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught

 

Meer informatie

Op de website van de waarderingskamer en de website van de rijksoverheid vindt u alle informatie over de Wet WOZ en de waardering van uw onroerende zaak.

 • Voor informatie over de aanslag OZB en WOZ-beschikking kunt u uw vraag online stellen
 • U kunt ook een e-mail sturen naar woz@vught.nl
 • Wij streven er naar uw vragen binnen 2 werkdagen te beantwoorden
 • U kunt ons ook bellen. Telefoon 073 65 80 680
 • Wilt u liever langskomen? Maak dan een afspraak via telefoon 073 65 80 680