Bezwaar maken tegen aanslag OZB

Tegen de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) kunt u bezwaar maken. U kunt dat direct online doen, of per post.

Let op: wilt u bezwaar maken tegen de beschikking WOZ, dus tegen de waardebepaling van uw woning of bedrijfspand? Ga dan naar bezwaar maken tegen de beschikking WOZ.

Goed om te weten

 • U kunt bezwaar maken tegen de aanslag OZB als op de aanslag de verkeerde naam staat
 • U kunt ook bezwaar maken als u ten onrechte een aanslag hebt ontvangen
 • U kunt bezwaar indienen binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat. Komt het bezwaar later binnen? Dan nemen we het niet in behandeling. Het bezwaarschrift is dan namelijk¬†niet-ontvankelijk
 • Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar
 • Ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag OZB betalen. Is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB die u onterecht hebt betaald terug.

Schriftelijk bezwaar

Schrijf een bezwaarschrift of gebruik het

pdf Standaard bezwaarformulier onroerende-zaakbelasting (PDF, 47.67 KB)

Het bezwaarschrift moet voldoen aan de volgende eisen:

 • schrijf een bezwaarschrift of gebruik het standaard bezwaarschrift
 • het bevat uw naam en adres
 • het is voorzien van de datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • u ondertekent het bezwaarschrift
 • u geeft duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag
 • u geeft duidelijk aan tegen welk besluit uw bezwaar is gericht
 • u vermeldt duidelijk het aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in kwestie

Stuurt uw bezwaarschrift naar:

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught