Bijeenkomst over de huurharmonisatie gemeentelijke binnensportaccommodaties

Publicatiedatum: 
18 dec 2018
Op dinsdag 8 januari 2019 organiseert de gemeente Vught een bijeenkomst voor alle sportverenigingen die gebruik maken van gemeentelijke binnensportaccommodaties. Tijdens deze avond kunnen sportverenigingen hun mening geven over het huidige- en toekomstige tariefbeleid.

De gemeente vindt het belangrijk dat de huurprijzen van de gemeentelijke binnensportaccommodaties zoveel mogelijk met elkaar in overeenstemming komen. Om een nieuw beleid hierover samen te stellen, zijn uw inzichten en ideeën van groot belang. Tijdens de avond gaat u groepsgewijs van gedachten wisselen over een aantal stellingen, waarbij het tariefbeleid centraal staat. We hopen dat elke Vughtse sportvereniging die gebruik maakt van een gemeentelijke binnensportaccommodatie op 8 januari een afvaardiging stuurt. Want op deze datum gaan we spijkers met koppen slaan.

Denktank

Daarnaast willen we een zogenaamde ‘denktank’ op gaan richten. Deze denktank wordt onze gesprekspartner bij de beleidsontwikkeling van het nieuwe tariefbeleid. Hebt u daarvoor interesse, dan horen we dit graag tijdens de bijeenkomst.

Aanmelden

Komt u ook? Meldt u zich dan aan via i.courage@vught.nl. De bijeenkomst begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur in het raadhuis, Leeuwensteinplein 5 in Vught.

Tot 8 januari.