BOA Nieuws

Publicatiedatum: 
12 feb 2020
In 2019 hebben we ruim 600 meldingen ontvangen. De meeste meldingen gaan over parkeeroverlast, maar er zijn ook nog steeds klachten over hondenpoep en afval dat te vroeg buiten staat. Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar dan eerst aan en probeer een probleem samen op te lossen, voordat u een melding doorgeeft via www.vught.nl/melden of via de 'MijnGemeente' app.

Parkeeroverlast

De ontvangen meldingen over parkeeroverlast gaan over:

  • parkeren bij een elektrische laadpaal
  • te lang parkeren in de blauwe zone door het verzetten van de blauwe schijf
  • parkeren waar het niet is toegestaan, zoals op het trottoir of buiten de vakken
  • het stallen van voertuigen (bv. een aanhanger) op een openbare parkeerplaats
  • De BOA’s blijven hier extra op surveilleren

Overlast

In de gemeente Vught hebben we nog steeds te veel overlast van hondenpoep in de openbare ruimte. Overlast die wordt veroorzaakt door een groep niet-opruimende hondenbezitters. Voelt u zich aangesproken? Ruim de hondenpoep dan alstublieft op. Het is een kleine moeite.

Daarnaast krijgen we regelmatig meldingen van bewoners over het te vroeg buiten plaatsen van afval door anderen. Hebt u afval, dan mag u dit afval pas de dag vóór de inzameling vanaf 20.00 uur aan de weg zetten. En niet dagen van te voren. Let hierop.