BOA nieuws

Publicatiedatum: 
3 jun 2020

Parkeren bij een elektrische laadpaal

In de gemeente Vught zijn er parkeerplaatsen gereserveerd voor het opladen van elektrische auto’s (E-laadpunt). Bij deze parkeerplaatsen staan E04 verkeersborden met een onderbord waarop de tekst ‘uitsluitend opladen elektrische voertuigen’ staat.

Wij constateren regelmatig dat mensen hun auto parkeren bij een oplaadpaal voor elektrische auto’s, maar deze auto niet aan het opladen zijn. U gebruikt de parkeerplaats dan onrechtmatig en kunt hiervoor een boete krijgen. Wij blijven hier extra op surveilleren.


Afval buiten zetten

We krijgen regelmatig meldingen van bewoners over het te vroeg buiten plaatsen van afval door anderen. Hebt u afval, dan mag u dit afval pas de dag vóór de inzameling vanaf 20.00 uur aan de weg zetten. En niet dagen van tevoren. Let hierop.

Huisvuil dat niet op de juiste manier wordt aangeboden, valt onder afvaldumping. Dit geldt ook voor vuilniszakken, die naast de containers staan en niet worden meegenomen door de Afvalstoffendienst.

Afvaldumpingen en zwerfvuil

We willen Vught groen, mooi en schoon houden. Helaas zijn er mensen die zich daar niets van aantrekken en afval dumpen op straat, in buitengebieden of op een andere plek waar dit verboden is. Dit is onacceptabel en niet nodig. Met ons gescheiden afvalsysteem en goed uitgeruste milieustraten biedt de gemeente alle mogelijkheden voor een optimale afvalinzameling.

Wij blijven mensen, die afval dumpen, hard aanpakken. U riskeert een hoge boete en betaalt de kosten die gemaakt moeten worden om het afval op te ruimen.

Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar dan eerst aan en probeer een probleem samen op te lossen, voordat u een melding doorgeeft via de website van de gemeente Vught of via de 'MijnGemeente' app.