BOA Nieuws: Parkeren bij scholen

Publicatiedatum: 
30 sep 2020

Steeds meer mensen brengen hun kind met de auto naar school en halen hem/haar ook weer op. De drukte op deze momenten neemt toe. Iedereen parkeert zo dicht mogelijk bij school.

Let u dan op waar u parkeert?

Door fout parkeren ontstaan vaak gevaarlijke situaties. De BOA’s gaan de komende tijd extra controleren op fout parkeren. Houdt u zich niet aan de regels, dan krijgt u een bekeuring.

Melding of klacht

Hebt u een melding of klacht? Spreek elkaar dan eerst aan en probeer een probleem samen op te lossen, voordat u een melding doorgeeft via www.vught.nl/melden of via de 'MijnGemeente' app.