Bodembeheer

Bodemkwaliteitskaart en bodemfunctieklassenkaart

Gemeente Vught heeft, samen met regiogemeenten in Noordoost Brabant, een Bodemkwaliteitskaart (BKK) en een bodemfunctieklassenkaart opgesteld. Beide documenten hebben een functie om het grondverzet binnen de regio te vergemakkelijken en goedkoper te maken. Vanaf 7 november tot en met 19 december kunt u de documenten inzien en een zienswijze indienen. 

pdf Bodemkwaliteitskaart (PDF, 5.41 MB) pdf Nota bodembeheer (PDF, 3.37 MB)

Zienswijze indienen

Iedereen kan tijdens de inzagetermijn van 7 november tot en met 19 december een zienswijze indienen tegen de Bodemkwaliteitskaart (BKK). Schriftelijk zienswijzen kunt u richten aan burgemeester en wethouders, Postbus 10100, 5200 GA Vught. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze of een andere uitleg kunt u contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling, telefoonnummer 073 65 80 680