Bregje Peijnenburg-van Gemert (raadslid)

Portefeuille

 • Volkshuisvesting
 • Ruimte Ordening
 • Verkeer en vervoer 
 • Wijk- & buurtgericht werken
 • iDop Cromvoirt
 • Jeugd 
 • Armoede en schulden
 • Afval
 • Grondexploitatie
 • Accommodatiebeleid 
 • Onderwijs 

Nevenfuncties

 • Officemanager, Peijnenburg Vught BV (bezoldigd)
 • Secretaris, MKB Vught (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen