Budget-basis subsidie

Om deze aanvraag in te vullen, hebt u de volgende documenten nodig:

  • Begroting 2020
  • Jaarplan, activiteitenplan of werkplan voor 2020
  • Jaarrekening, jaarverslag en balans van 2018, tenzij de organisatie is opgericht na 1 januari 2019
Vul alle velden in. Als dat niet hoeft, staat het erbij.
  1. Stap 1 van 4. Actieve stap: Begin
  2. Stap 2 van 4: Toelichting
  3. Stap 3 van 4: Bijlagen en akkoord
  4. Stap 4 van 4: Afgerond
Correspondentieadres
Postbus
Bankgegevens
In welk jaar is de organisatie opgericht?
Bent u een regionale / landelijke instelling?
Bent u ook werkzaam voor andere gemeenten of organisaties?