Burgemeester R.J. van de Mortel

tel. 073 658 0133
bestuur@vught.nl

Sinds 1 april 2007 is de heer R.J. van de Mortel burgemeester van Vught. De heer van de Mortel is lid van de VVD en sinds 1994 actief in de Bossche politiek. Van 1994 tot 1996 was hij commissielid. Van 1996 tot 2002 was hij raadslid en fractievoorzitter in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In 2002 werd hij er wethouder en locoburgemeester. De heer Van de Mortel is getrouwd en heeft twee kinderen.

Spreekuur

De burgemeester houdt elke laatste woensdag van de maand tussen 13:30 en 17:00 spreekuur. U kunt bij hem terecht over onderwerpen die onder zijn portefeuille vallen (zie hieronder). Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. U kunt een afspraak maken via het kabinet van de burgemeester, telefoon 073 658 0133.

 

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • (Digitale) Dienstverlening
 • Personeel & organisatie
 • Algemene zaken (inclusief Burgerzaken)
 • Communicatie & voorlichting
 • Vergunningen en handhaving
 • Rijksinfrastructuur (aandachtsgebied relatie Rijk en provincie)
 • Gemeentelijke herindeling

Nevenfuncties

 1. Lid Dagelijks Bestuur Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 2. Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap De Dommel
 3. Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant Noord
 4. Voorzitter Driehoek Basisteam Meierij
 5. Voorzitter Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
 6. Bestuurslid Stichting Beheer Registergoederen Stadsgewest 's-Hertogenbosch
 7. Lid Bestuursraad nazorgfonds
 8. Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering VNG
 9. Lid Regionaal Portefeuillehouderoverleg Regiozaken
 10. Deelnemer Bestuurlijk Regionaal Handhavingsoverleg Servicepunt Handhaving
 11. Voorzitter Commissie Straatnaamgeving
 12. Voorzitter Heijmstichting, fonds voor ouderen
 13. Voorzitter Jeugdfonds Vught
 14. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Huyzinghe de Loet
 15. Erelid Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
 16. Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap
 17. Voorzitter Bestuur van het Internationale Vocalistenconcours
 18. Voorzitter Stichting Vrienden Hospice Duinsche Hoeve Rosmalen
 19. Voorzitter Stichting Landgoed Baest
 20. Penningmeester van de Stichting "Het Pand, voormalig Zusters van Orthen Klooster"
 21. Voorzitter Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad
 22. Adviseur Studiekring Thomas More 's-Hertogenbosch
 23. Deken van Eer van het Gilde de Oude Schuts ’s-Hertogenbosch
 24. Voorzitter Stichting Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest
 25. Ministerieel toezichthouder Stichting Jachtexamens
 26. Voorzitter Stichting Amadeiro Fonds

De eerste 14 functies komen voort uit het burgemeesterschap; de overige functies niet. Hij wordt voor zijn nevenfuncties niet betaald.