Burgemeester R.J. van de Mortel

Portret van burgemeester R.J. van de Mortel

tel. 073 658 0133
bestuur@vught.nl

Sinds 1 april 2007 is de heer R.J. van de Mortel burgemeester van Vught. De heer van de Mortel is lid van de VVD en sinds 1994 actief in de Bossche politiek. Van 1994 tot 1996 was hij commissielid. Van 1996 tot 2002 was hij raadslid en fractievoorzitter in de gemeente ’s-Hertogenbosch. In 2002 werd hij er wethouder en locoburgemeester. De heer Van de Mortel is getrouwd en heeft twee kinderen.

Spreekuur

De burgemeester houdt elke laatste woensdag van de maand tussen 13:30 en 17:00 spreekuur. U kunt bij hem terecht over onderwerpen die onder zijn portefeuille vallen (zie hieronder). Het gesprek duurt maximaal 30 minuten. U kunt een afspraak maken via het kabinet van de burgemeester, telefoon 073 658 0133.

 

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • (Digitale) Dienstverlening
 • Personeel & organisatie
 • Algemene zaken (inclusief Burgerzaken)
 • Communicatie & voorlichting
 • Vergunningen en handhaving
 • Rijksinfrastructuur (aandachtsgebied relatie Rijk en provincie)
 • Gemeentelijke herindeling

Nevenfuncties

 1. Lid Dagelijks Bestuur Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC)
 2. Plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Werkvoorzieningschap De Dommel
 3. Lid Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Brabant Noord
 4. Voorzitter Driehoek Basisteam Meierij
 5. Lid Financiële Commissie Veiligheidsregio Brabant Noord
 6. Voorzitter Stadsgewest ’s-Hertogenbosch
 7. Bestuurslid Stichting Beheer Registergoederen Stadsgewest 's-Hertogenbosch
 8. Lid Bestuursraad nazorgfonds
 9. Vertegenwoordiger in de Algemene Vergadering VNG
 10. Lid Regionaal Portefeuillehouderoverleg Regiozaken
 11. Deelnemer Bestuurlijk Regionaal Handhavingsoverleg Servicepunt Handhaving
 12. Voorzitter Commissie Straatnaamgeving
 13. Voorzitter Heijmstichting, fonds voor ouderen
 14. Voorzitter Jeugdfonds Vught
 15. Voorzitter Raad van Toezicht Stichting Huyzinghe de Loet
 16. Lid Raad van Advies OMO Scholen Sint Jans Lyceum en Jeroen Bosch College te ’s-Hertogenbosch
 17. Erelid Koninklijke Harmonie ’s-Hertogenbosch
 18. Lid Algemeen Bestuur Brabants Landschap
 19. Voorzitter Bestuur van het Internationale Vocalistenconcours
 20. Voorzitter Stichting Vrienden Hospice Duinsche Hoeve Rosmalen
 21. Voorzitter Stichting Landgoed Baest
 22. Penningmeester van de Stichting "Het Pand, voormalig Zusters van Orthen Klooster"
 23. Voorzitter Provinciale Commissie Boomfeestdag-Brabant.
 24. Lid Redactiecommissie KNJV
 25. Voorzitter Stichting 's-Hertogenbosch Muziekstad
 26. Adviseur Studiekring Thomas More 's-Hertogenbosch
 27. Deken van Eer van het Gilde de Oude Schuts ’s-Hertogenbosch
 28. Voorzitter Stichting Natuurbegraafplaats Bos van de Heilige Geest
 29. Ministerieel toezichthouder Stichting Jachtexamens
 30. Penningmeester Stichting Geschiedenis Bossche Sociëteiten
 31. Voorzitter Stichting Amadeiro Fonds

De eerste 14 functies komen voort uit het burgemeesterschap; de overige functies niet. Hij wordt voor zijn nevenfuncties niet betaald.