Burgemeester Van de Mortel reikt tien lintjes uit aan inwoners uit Vught, Helvoirt en Cromvoirt

Publicatiedatum: 
26 apr 2021
Op maandag 26 april heeft burgemeester Van de Mortel tien inwoners uit de gemeente Vught verrast met een persoonlijk bezoek aan huis of op een andere toepasselijke locatie. Dit persoonlijk contact stelt de burgemeester erg op prijs, want het gaat om een bijzonder moment, vooral voor de gedecoreerde. Uiteraard nam de burgemeester de coronaregels en vereiste afstand in acht. Daarom heeft hij de partner van de decorandus gevraagd om de versierselen op te spelden en bleef hij buiten de woning. Voor het feestelijke tintje nam de burgemeester een flesje champagne en een bloemetje mee.

Decoranda 2021

De heer T.W.P. Beks, Vught

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1955-2018: Vrijwilliger bij de Atletiekvereniging Prins Hendrik. Decorandus begeleidt een team en verzorgt de PR als plaatselijk correspondent van het Brabants Dagblad en het Klaverblad.

1974-2016: Secretaris van de Soos Vught. Dit is een netwerkorganisatie, die zich inzet voor haar leden voor verdieping en inspiratie op maatschappelijke thema’s gecombineerd met informele activiteiten.

1979-1990: Vrijwilliger bij het CDA Vught. Decorandus ondersteunde in het begeleiden van politici.

2002-2020: Vrijwilliger bij het Brabantse Historische Informatie Centrum. Decorandus maakte deel uit van de Archiefgroep BOVO Vught. Decorandus zette zich in om relevante geschiedenis voor het onderwijs toegankelijk en inzichtelijk te maken.

2004-heden: Vrijwilliger bij de Parochie Edith Stein. Decorandus maakt deel uit van de redactie.

beks
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

De heer A.F. van den Bersselaar, Vught

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1974-2008: Vrijwilliger bij de Nationale Vereniging ‘De Zonnebloem’, afdeling Vught-Cromvoirt. Decorandus bezocht frequent ouderen en begeleidde hen bij activiteiten en excursies. Ook was hij actief in de fondsenwerving. Hij ontving voor zijn inzet de Zonnebloemspeld in goud.

1996-2009: Vrijwilliger bij de Stichting Motortoertocht Vught voor Gehandicapten. Deze stichting organiseert een jaarlijkse rondrit voor mensen met een beperking. Decorandus begeleidde de deelnemers en verzorgde de catering op het vaste rustpunt.

2002-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Anders Bezig Zijn (ABZ). Decorandus werkt achter de baar op de locatie Rozenoord ten behoeve van de biljart- en kaartmiddag, alsmede voor de cursisten van de zomerschool. Vanaf de verhuizing naar DePetrus in 2018 verzorgt hij de koffie en thee, alsmede de reiniging van de apparatuur. Daarnaast verricht hij hand-en-spandiensten. Sinds 2004 verzorgt hij ook de bardiensten op de ontmoetingsavonden voor mensen met een beperking. Sinds 2016 ondersteunt hij bovendien bij het serveren van maaltijden en drankjes bij (W)Etenstijd.

2018-heden: Vrijwilliger bij de Charlotte van Beuningen Stichting. Decorandus verzorgt bardiensten in de ontmoetingsruimte ‘De Molenhoek’ ten behoeve van de bewoners en biedt een luisterend oor, waar daar behoefte aan is.

2019-heden: Vrijwilliger bij de zorgorganisatie Visio, locatie De Vlasborch. Decorandus verzorgt bardiensten ten behoeve van de sjoelclub voor mensen met een visuele beperking. Daarnaast ondersteunt hij activiteiten voor bewoners en cliënten van de dagbesteding.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Bersselaar
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

De heer B.H.M. Brands, Vught

Decorandus is sinds 2006 werkzaam als wethouder, achtereenvolgens bij de gemeenten Vught en Maasdonk en sinds 2015 bij de gemeente Landerd. Daarnaast ontplooide/ontplooit hij de volgende activiteiten:

1996-2017: Bestuurslid (1999-2002) en vrijwilliger bij het Rode Kruis, afdeling ’s-Hertogenbosch. Decorandus was verantwoordelijk voor de sociale hulp, voorlichting en internationale hulp. Daarnaast richtte hij het evenement Rondje Kermis op voor mensen met een verstandelijke beperking.

1998-2009: Initiator en voorzitter van de Avondvierdaagse Vught. Decorandus organiseerde het jaarlijkse evenement.

1999-2006: Raadslid bij de gemeente Vught.

2012-2016: Voorzitter van de volleybalvereniging VVC te Vught. Decorandus organiseerde mede het scholentoernooi, de jeugdactiviteiten en de festiviteiten. Daarnaast zette hij zich in voor het verbeteren van de relatie met de gemeente.

2015-2019: Onafhankelijk voorzitter van de Vereniging Mariënhof te Vught, opgericht door de ouders van jongeren met autisme in de locatie voor begeleid wonen Mariënhof. Decorandus voerde het overleg met de woningstichting, de gemeente en de GGZ-instelling Reinier van Arkel en realiseerde een nieuwe samenwerkingsovereenkomst en de instelling van een bewonersoverleg, een coördinator en huismeester.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Brands
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

Mevrouw P.J.H.M. Coeleveld-Teulings, Vught

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

Het Rode Kruis

2005-heden: Afdelingscoördinator evenementenhulp. Decoranda is verantwoordelijk voor het verbeteren van de kwaliteit en klantgerichtheid van de dienstverlening. Daarnaast zorgt zij voor de aansturing van de evenementenhulpverleners en organiseert zij mede de activiteiten.

2013-heden: Hulpverlener en teamleider (sinds 2014) bevolkingszorg. Decoranda zet zich in voor het verbeteren van de omstandigheden van door rampen of crisis getroffen burgers. Daarnaast coördineert zij de hulpverleners en heeft zij contact met de hulp vragende instanties, zoals de gemeente.

2014-heden: Evenementenhulpverlener.

Overige activiteiten

2010-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Avondvierdaagse Vught. Decoranda zet zich o.a. in voor het werven en coördineren van de vrijwilligers en de sponsorwerving. Daarnaast draagt zij bij aan de organisatie van het inschrijfbureau.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Coeleveld
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

De heer P.T.J.M. Maessen, te Vught

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1994-2005: Lid van de ouderraad, lid van de klussengroep en (vice)voorzitter van de MR van de basisschool De Baarzen.

1998-heden: Medeoprichter/voorzitter (sinds 2006) van het Natuurpark De Kwebben te Vught. Door middel van een Europese subsidie is het mogelijk geworden om dit Brabants landschap binnen de bebouwde kom te behouden. Decorandus coördineert mede werkzaamheden in het park. Daarnaast onderhoudt hij het contact met de gemeente en zijn medevrijwilligers. Hij organiseert (sinds 2006) de publieksactiviteiten, o.a. de lezingen en de excursies, en hij schrijft daarnaast artikelen voor de nieuwsbrief van Natuurlijk Vught en de lokale nieuwsbladen.

1998-heden: Bestuurslid/voorzitter (sinds 2007) van de Stichting Jeugd Natuurwacht Vught. Decorandus stelde mede het educatief programma op met diverse activiteiten wat eraan heeft bijgedragen, dat thans twee jeugdleden een jeugdlintje van de gemeente Vught uitgereikt hebben gekregen.

2006-heden: Vrijwilliger bij de Natuur en Milieugroep Vught. Decorandus is lid van de plantenwerkgroep en de vogelwerkgroep. Hij draagt zorg voor de inventarisatie van de natuur en het organiseren van de excursies.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Maessen
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

De heer J.A.A. van den Meerendonk, Vught

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1980-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Scouting Vught Noord. Decorandus fungeert als beheerder van het clubgebouw en het kampeerterrein. Daarnaast ondersteunt hij bij de organisatie van de activiteiten, o.a. de kerstbomenverkoop.

1995-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Jeugdweek Vught, waar jaarlijks 1100 kinderen aan deelnemen. Decorandus draagt zorg voor de faciliteiten en voor de elektra op het evenemententerrein. Daarnaast zet hij zich in als lid van de kookploeg.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Meerendonk
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

De heer R.H. Mesman, Helvoirt

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1974-heden: Medeoprichter/penningmeester van en vrijwilliger bij de badmintonclub Shuttle te Helvoirt. Decorandus verzorgt de ledenadministratie en zet zich in als trainer.

2010-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Boekenmarkt Helvoirt. Decorandus draagt zorg voor het sorteren van de ingezamelde boeken en selecteert deze voor de verkoop.

2015-heden: Vrijwilliger bij en bestuurslid van de Stichting Thuis in Helvoirt. Deze stichting draagt zorg voor de exploitatie van het multifunctioneel centrum HelvoirThuis. Decorandus was lid van de denktank voor de totstandkoming van het huis. Hij verzorgt de barwerkzaamheden en draagt zorg voor de schoonmaak. Daarnaast beheert hij de portefeuille ‘personeelszaken’.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Mesman
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

De heer C.A. van der Pasch, Vught

Decorandus ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1970-2004: Vrijwilliger bij het St. Catharina Gilde. Decorandus verzorgde het zilverwerk en beheerde het schietterrein.

1995-heden: Vrijwilliger bij de St. Janskerk. Decorandus beheert het kerkhof. Daarnaast onderhoudt hij de contacten met de uitvaartondernemers en nabestaanden.

Decorandus heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Pasch
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

Mevrouw H.P.M. Schuurmans-van Oijen, Cromvoirt

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

1990-2015: Vrijwilliger bij het zorgcentrum De Vlasborch te Vught. Decoranda las voor aan enkele slechtziende cliënten.

1990-heden: Bestuurslid en secretaris van de vereniging Dames Onder Elkaar te Cromvoirt. Het doel van de vereniging is de onderlinge banden te versterken door middel van activiteiten.

1995-2005: Vrijwilliger bij de Basisschool De Leydraad te Cromvoirt. Decoranda fungeerde als lid van het oudercomité.

2000-heden: Vrijwilliger bij de Lambertuskerk te Cromvoirt. Decoranda fungeert als coördinator van alle werkgroepen, onderhoudt de relatie met de school en het koor en zet zich in voor de ouderen en hulpbehoevenden.

2010-heden: Bestuurslid van de Vincentius Vereniging te Vught. Decoranda zet zich in voor de voedselpakketten, zomer- en winterpakketten, de voedselbank en de vakantieprojecten voor mensen in armoede. Zij is verantwoordelijk voor het Gemeentelijk Sociaal Fonds.

2013-heden: Vrijwilliger bij de gemeente Vught. Zij fungeert als dorpsondersteuner en vervult een signalerende, coördinerende, organiserende en bemiddelende rol op maatschappelijk gebied.

2018-heden: Vrijwilliger bij de jaarlijkse Cromvoirtse Quiz. Decoranda organiseert mede de quiz.

2019-heden: Vrijwilliger bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Decoranda fungeert als gastvrouw en verricht hand-en-spandiensten.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Schuurmans
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught

Mevrouw G.H.J. Vastenburg-van Esch, Vught

Decoranda ontplooide/ontplooit de volgende activiteiten:

2000-heden: Vrijwilliger bij het Nationaal Monument Kamp Vught. Decoranda fungeert als gastvrouw. Daarnaast is zij lid van de baliecommissie, zet zij zich in als baliemedewerker en ververst zij wekelijks de bloemen in de bunkercel.

2010-heden: Vrijwilliger bij de Stichting Vughterstede. Decoranda bezoekt wekelijks ouderen.

2010-heden: Vrijwilliger bij het integraal kindcentrum De Avonturier te Vught-Zuid. Decoranda leest wekelijks een groep kinderen voor.

Daarnaast zet decoranda zich sinds 2005 in als collectant voor het KWF kankerbestrijding.

Decoranda heeft geruime tijd bovengenoemde vrijwilligersactiviteiten verricht op maatschappelijk terrein, en zich daarmee op voorbeeldige wijze ingezet voor de samenleving.

Vastenburgh
Licentie: 
Copyright
Auteur: 
gemeente Vught