Burgemeester Van de Mortel verlengt en verruimt aanwijzing veiligheidsrisicogebied PI en omgeving

02 november 2023
Algemeen

Burgemeester Van de Mortel heeft de aanwijzing tot veiligheidsrisicogebied van het gebied Penitentiaire Inrichting (PI) en omgeving uitgebreid en met één jaar verlengd. De maatregel geldt van 1 november 2023 tot en met 31 oktober 2024.

Tijdelijke noordelijke ontsluitingsweg

De politie en Officier van Justitie hebben de burgemeester geadviseerd het veiligheidsgebied uit te breiden met de (tijdelijke) noordelijke ontsluitingsweg. Het doel is en blijft het waarborgen van de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers.

Veiligheid voor alles

De aanwijzing tot een veiligheidsrisicogebied is een stevige, ingrijpende maatregel. Maar vanwege de veiligheid moeten we deze nog steeds  handhaven. Er is nog steeds gegronde vrees dat de openbare orde en veiligheid in het gebied rondom de PI Vught, al dan niet door de aanwezigheid van wapens.

Transporten van gedetineerden

De nieuwe, tijdelijke noordelijke ontsluitingsroute zal gebruikt gaan worden voor transporten van gedetineerden. Dat maakt ook dit gebied kwetsbaar voor wat betreft openbare orde en veiligheid. Dat is reden om het in de aanwijzing te betrekken. De weg wordt nu aangelegd en is vermoedelijk begin 2024 gereed.

Verder vinden er diverse ruimtelijke ontwikkelingen plaats in het gebied, zoals de bouw van de rechtbank. Dit zorgt voor nieuwe vraagstukken op het gebied van de veiligheid die de verlenging van de aanwijzing rechtvaardigen.

Preventief fouilleren

In het veiligheidsrisicogebied kan de Officier van Justitie de politie opdracht geven tot preventief fouilleren, zonder dat er een concrete verdenking tegen de persoon in kwestie bestaat.

Voertuigen en bagage

Ook kunnen  voertuigen en bagage onderzocht worden. Het wil niet zeggen dat er voortdurend gecontroleerd wordt; dat mag uitsluitend nadat de Officier van Justitie hiertoe een machtiging heeft gegeven. De aanwijzing is een belangrijke preventieve maatregel om (gewelds)misdrijven in een gebied te voorkomen.

Sluiting luchtruim

Over de geldende sluiting van het luchtruim boven en rondom de PI Vught (vooralsnog tot en met 31 december 2023) volgt later meer informatie.