Burgemeester Van de Mortel wijst omgeving PI Vught aan als veiligheidsrisicogebied

29 juni 2020
Algemeen

Burgemeester Van de Mortel heeft een gebied rondom de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De burgemeester heeft dit gedaan op advies van de Driehoek. Het gebied kent een verhoogd risico op overtredingen en/of verstoring van de openbare orde. De officier van justitie kan de politie bevel geven om tot preventief fouilleren in het gebied over te gaan. Met de aanwijzing wil de burgemeester de veiligheid van inwoners, medewerkers en bezoekers waarborgen.

Extra Beveiligde Inrichting

Sinds 1993 beschikt de PI Vught over de Extra Beveiligde Inrichting (EBI). ’Extra beveiligd’ is het hoogste beveiligingsniveau dat het Nederlandse gevangeniswezen kent. Het regime binnen de EBI geldt als het strengste in het land. Er verblijven gedetineerden waarbij, onder andere, sprake is van een hoog vluchtrisico. Bij een eventuele ontsnappingspoging bestaat ernstige vrees voor een verstoring van de openbare orde door de aanwezigheid van wapens.

Veiligheidsrisicogebied en preventief fouilleren

Het aanwijzen van het veiligheidsrisicogebied is een preventieve maatregel. Burgemeester Van de Mortel ziet, op advies van de politie, het Openbaar Ministerie en de PI Vught aanleiding om tot deze maatregel over te gaan. De burgemeester maakt hiervoor gebruik van zijn bevoegdheid op grond van artikel 151b van de Gemeentewet en artikel 2:76 van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Vught.

Binnen een veiligheidsrisicogebied kan de officier van justitie de politie gelasten tot preventief fouilleren. Dit houdt in dat de politie - indien zij dit nodig acht - op bevel van de officier van justitie kan overgaan tot preventief fouilleren, zonder dat er een concrete verdenking tegen de persoon/personen in kwestie bestaat. In de last is aangegeven op welke tijden en op basis van welke feiten de politie mag fouilleren. Ook kunnen voertuigen en bagage onderzocht worden. Daarmee is preventief fouilleren een controlemiddel ter voorkoming van (gewelds)misdrijven in een gebied.