B&W vergaderstukken

Burgemeester en wethouders vergaderen elke dinsdag. De vergaderstukken en de besluiten die ze hebben genomen vindt u in de vergaderkalender.