Coalitie-akkoord

Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 heeft de coalitie (Gemeentebelangen, PvdA-GroenLinks en VVD) in een bestuursakkoord of coalitieakkoord vastgelegd welke plannen zij in hun bestuursperiode gaan uitvoeren.