Coalitieakkoord & Uitvoeringsprogramma

Het Coalitieakkoord 2023-2026 hanteert het bestuursakkoord uit 2021. Bij de vorming van een nieuwe coalitie, is er voor gekozen om de uitgangspunten van het akkoord te actualiseren en om nieuwe accenten te benoemen. Het hoge ambitieniveau van het bestuursakkoord uit 2021 wordt gehandhaafd. Wel zal het realiseringstempo omhoog moeten.