Coalitieakkoord & Uitvoeringsprogramma

Coalitieakkoord 2021-2026 'Een nieuwe start'

Het Coalitieakkoord 2021-2026 is ambitieus, maak ook realistisch. De belangrijkste ambities zijn: betaalbare en middeldure woningen, vooral voor jongeren, starters en ouderen, een ambitieus klimaat- en energiebeleid, leefbaarheid en veiligheid in de drie dorpen als speerpunt van verkeersbeleid, veel aandacht voor het sociaal domein en blijven werken aan gezonde financiën en het beperken van lastenstijgingen.

Uitvoeringsprogramma 2021-2026 'Een nieuwe start'

In het uitvoeringsprogramma geeft het college van burgemeester en wethouders de uitwerking van het coalitieakkoord. De uitwerking is afgestemd met de gemeentelijke organisatie en kan feitelijk gezien worden als het werkplan tussen college en organisatie. Het plan bestaat uit de ambities, de concrete activiteiten om deze ambities te realiseren en een bijbehorende planning.

Bestuursfilosofie

Gaan coalitieakkoord en uitvoeringsprogramma over doelen en ambities en het bereiken daarvan, in de bestuursfilosofie gaat het om de route die naar het doel leidt. Het gaat over houding, gedrag, transparantie en betrokkenheid. In de bestuursfilosofie beschrijft het college het gedachtengoed met waarden en normen als leidraad voor het bestuurlijk handelen en nalaten.