Collecteren

Wilt u geld inzamelen voor een goed doel? Dan hebt u een vergunning nodig. Deze vraagt u aan bij de gemeente. De vergunning kost niets.

Goed om te weten

Of u een vergunning krijgt, hangt af van twee dingen:

In bijzondere gevallen verleent de gemeente een collectevergunning voor een plaatselijk goed doel; bijvoorbeeld collecteren voor de Stichting Sint Nicolaas Vught of de carnavalscollecte. Voorwaarde is wel dat het gaat om een activiteit in Vught.

Hebt u vragen over de collecte die u wilt houden? Of wilt u eerst overleggen met de Gemeente? Neem dan contact op voor advies tel: 073 65 80 680

Schriftelijk aanvragen

U kunt de collectevergunning ook per post aanvragen. Stuur een brief naar:

Gemeente Vught
Postbus 10100
5260 GA Vught

Zet in deze brief waarvoor en wanneer u geld wilt inzamelen. Zorg dat de aanvraag uiterlijk drie weken vóór het collecteren bij ons binnen is. Stuur een kopie van uw identiteitsbewijs mee; bijvoorbeeld identiteitskaart of paspoort.