Commissievergadering - 15 september

28 juli 2022
Algemeen
Raadhuis

Tijdens deze vergadering debatteren raads- en burgerleden met elkaar over de onderstaande onderwerpen. 

Agenda

  • Vaststelling Visie 'Wonen in het buitengebied'

Deze visie is opgesteld om vooraf eenduidig te kunnen bepalen waar en of het toevoegen van woningen is toegestaan en welke meerwaarde dit kan opleveren. De visie bevat op basis van een landschappelijke benadering uitgewerkte bebouwingsconcentraties en uitleggebieden. 

  • Gebiedsvisie 'Voormalig Kamp Vught en omgeving'

De sleutel tot verbetering in het gebied is de aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg ten behoeve van een nieuwe hoofdentree van de Penitentiaire Inrichting (PI). Er is geprobeerd om de landschappelijke en ecologische impact zo gering mogelijk te laten zijn. 

  • Budget-basissubsidie Vughtse Omroep Stichting

De raad wordt gevraagd de basissubsidie toe te kennen ter hoogte van het normbedrag voor de lokale omroep en een aan de Basis variant gekoppelde incidentele subsidie voor de opstartkosten. Daarnaast kan de raad zich uitspreken over een aanvullend aanbod in modules en extra (modulaire) financiering, overeenkomstig de motie 'Afwegingskader toekomstige zendlicentie' van 11 februari 2021. 

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender via https://vught.nl/gemeenteraad. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen, of op een later moment terugkijken. Uiteraard is deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis. 

Wilt u uw mening geven over een onderwerp op de agenda? Tijdens de commissievergadering is er de mogelijkheid in te spreken. U krijgt dan de gelegenheid uw visie over het onderwerp met de commissie te delen. U kunt zich hiervoor aanmelden via gemeenteraad.vught.nl. Voor meer informatie over het spreekrecht, kunt u contact opnemen met de griffie via (073) 658 06 80 of stuur een e-mail naar griffie@vught.nl