Commissievergadering - 26 januari

17 januari 2023
Algemeen
Raadhuis

Tijdens deze vergadering debatteren raads- en burgerleden met elkaar over de onderstaande onderwerpen.

Agenda
•    Raadsinformatiebrief Tweede voortgangsrapportage woningbouw
•    Evaluatie Participatiebeleid

De conceptagenda en bijbehorende vergaderstukken zijn te raadplegen in de vergaderkalender op onze website. Ook kunt u hier de vergadering rechtstreeks volgen. Uiteraard zijn deze vergadering openbaar toegankelijk en zien we u graag op het Raadhuis.