Coronavirus

Het RIVM, GGD en de Veiligheidsregio Brabant Noord geven informatie en advies over het Coronavirus. Als gemeente volgen wij dit beleid. We handelen volgens hun adviezen. Iedere keer als er nieuwe richtlijnen dan volgen wij deze als gemeente Vught.

Met ingang van 1 december 2020 treedt de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking. Deze wet vervangt de door de voorzitter vastgestelde noodverordening. Nu een noodverordening niet langer noodzakelijk is, trekt de voorzitter van de veiligheidsregio de noodverordening van 18 november in op het moment dat de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 in werking treedt.

Kijk op de website van de Veiligheidsregio voor de het intrekkingsbesluit noodverordening per 1 december 2020 en de tijdelijke wet

Eenvoudige, gesproken uitleg over het coronavirus vindt u op corona.steffie.nl

 

Ondernemers lokale info

10 september 2020 Invordering Gemeentelijke heffingen hervat

Alle Vughtse inwoners en ondernemers hebben dit jaar 2020 automatisch uitstel van betaling gekregen van de gemeentelijke heffingen. Er zijn de afgelopen maanden dan ook geen betalingsherinneringen, aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Met het uitstel wil het college de financiële gevolgen van de coronacrisis verlichten voor inwoners en bedrijven. Op 1 september 2020 eindigde het uitstel van betaling en is de invordering weer opgestart. Wat betekent dat voor u?

U hebt betaald

Hebt u de aanslag gemeentelijke heffingen (de onroerende-zaakbelastingen) betaald? Dan hoeft u niets meer te doen. U hebt aan uw betalingsverplichting voldaan binnen de (uitgestelde) betalingstermijn en de gemeente dankt u voor uw bijdrage en medewerking. Maakt u gebruik van automatische incasso, dan betaalt u sowieso op tijd.

Problemen met betalen?

Hebt u problemen met betalen, neemt u dan contact op met de gemeente. Dan zoeken we samen naar een passende oplossing. Als het nodig is, geven we u in deze bijzondere tijd graag wat extra ruimte om uw aanslag te betalen binnen uw financiële mogelijkheden.

Herinnering aanslag gemeentelijke heffingen

Het is in deze ongewone en moeilijke tijd goed mogelijk dat betaling aan uw aandacht is ontsnapt of dat u nog niet hebt kunnen betalen. Daarom ontvangt u niet direct een aanmaning met bijkomende kosten om u op uw betalingsverplichting te wijzen, maar eerst een herinnering zonder kosten.

Contact

Hebt u vragen over de aanslag of problemen met betalen? Neemt u dan snel contact op met het cluster WOZ/Belastingen. Bel 073 65 80 680 of stuur een mail naar belastingen@vught.nl


Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente Vught, John van Gemert tel. 06 131 005 12 of Yvonne van Laarhoven tel. 06 515 941 76. Zij helpen u graag verder.