Coronavirus

Het RIVM, GGD en de Veiligheidsregio Brabant Noord geven informatie en advies over het Coronavirus. Als gemeente volgen wij dit beleid. We handelen volgens hun adviezen. Iedere keer als er nieuwe richtlijnen dan volgen wij deze als gemeente Vught.

Hebt u vragen over uw gezondheid of wilt u meer weten: kijk dan op de websites van de RijksoverheidVeiligheidsregio Brabant Noord en RIVM. Of bel het landelijke informatienummer van de Rijksoverheid: 0800-1351. Dagelijks bereikbaar van 8.00 uur-22.00 uur

Op de website van RIVM staan de meest gestelde vragen en antwoorden

Eenvoudige, gesproken uitleg over het coronavirus vindt u op corona.steffie.nl. De website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking en andere kwetsbare doelgroepen.

Laatste nieuws

Updat 3 april

Nieuwe noodverordening

De nieuwe noodverordening (inclusief de uitbreiding over de camping) geeft meer duidelijkheid aan zowel inwoners als de lokale juristen. Het onderdeel betreffende de (week)markten is nog separaat gehouden van deze noodverordening omdat het mogelijk is dat aanpassingen nog doorgevoerd moeten worden en bevoegdheid lokaal anders ingevuld kan worden.

Let op! In deze noodverordening wordt gesproken over drie data:

 • tot 1 juni voor alle vergunningsplichtige en meldingsplichtige evenementen
 • tot en met 10 mei voor maatregelen omtrent recreatief nachtverblijf en sanitaire voorzieningen
 • tot en met 28 april voor alle overige maatregelen

Update 31 maart

Het kabinet heeft vandaag besloten dat alle coronamaatregelen in Nederland worden verlengd tot en met dinsdag 28 april. In de week vóór 28 april beoordeelt het kabinet wat er voor de periode daarna nodig is. Voor het aanstaande Paasweekeinde is het dringende advies om ook dan thuis te blijven. Kijk voor meer informatie op de website van Rijksoverheid

Update 27 maart

Vanaf vrijdag 27 maart 2020 is deze noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. De maatregelen van het kabinet van maandag 23 maart zijn hierin vertaald naar regels.

Op basis van de noodverordening kunnen gemeenten optreden als iemand zich niet aan de regels houdt. Met deze regels wil de Veiligheidsregio zorgen voor een gecontroleerde verspreiding van COVID-19.

Update 23 maart 

Maandag 23 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. 

 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Blijf zoveel mogelijk thuis. Ga alleen naar buiten voor werk wanneer u niet thuis kunt werken, voor boodschappen, of om voor anderen te zorgen. Een frisse neus halen kan, maar doe dit niet in een groep. Houd altijd afstand van anderen (minimaal 1,5 meter) en vermijd sociale activiteiten en groepen mensen. Ook thuis: maximaal drie mensen op bezoek en hou ook dan afstand tot elkaar.
 • Als u kucht, hoest en/of verkouden bent, gold al: blijf thuis. Krijgt u daar ook koorts bij, dan moet vanaf nu iedereen in het huishouden thuisblijven. Mensen in cruciale beroepen en vitale processen zijn hiervan uitgezonderd, tenzij zij zelf ziek worden.
 • Alle bijeenkomsten worden verboden tot 1 juni (in plaats van 6 april), ook met minder dan 100 mensen. Voor begrafenissen en kerkelijke bruiloften geldt een uitzondering, waarover later meer informatie komt.
 • Winkels en het openbaar vervoer worden verplicht om maatregelen te nemen om ervoor te zorgen dat mensen afstand houden, bijvoorbeeld via een deurbeleid.
 • Voor kappers, schoonheidsspecialisten en andere in zogenoemde contactberoepen op het gebied van uiterlijke verzorging geldt tot 6 april dat zij helaas hun vak niet meer mogen uitoefenen. Voor bijvoorbeeld fysiotherapeuten geldt: werk zoveel mogelijk via beeldbellen.
 • Casino’s vallen vanaf nu onder dezelfde maatregel als eet- en drinkgelegenheden en sluiten per 24 maart 2020.
 • Op locaties zoals vakantieparken gaat gelden dat men maatregelen moet treffen om mensen 1,5 meter afstand te laten houden. Als men hiertoe niet in staat is dan mogen gemeenten deze locaties sluiten.
 • Burgemeesters kunnen gebieden aanwijzen waar groepsvorming verboden is. Het kan gaan om parken, stranden of wijken. Bij groepen van 3 of meer die geen anderhalve meter afstand houden, wordt gehandhaafd. Personen in hetzelfde huishouden, zoals gezinnen, en kinderen zijn hiervan uitgezonderd.
 • Markten zijn hiervan uitgesloten omdat deze op sommige plekken in het land een essentieel onderdeel van de voedselketen zijn. Wel moeten gemeenten en marktmeesters kijken hoe ze ervoor kunnen zorgen dat voldoende afstand gewaarborgd is.
 • De bestaande maatregelen wil de overheid ook beter kunnen handhaven. Daarom krijgen burgemeesters de mogelijkheid om via een noodverordening makkelijker en sneller op te kunnen treden. Burgemeesters kunnen specifieke locaties sluiten, zoals parken, stranden en campings. Er kunnen ook boetes worden opgelegd.

Eerdere maatregelen blijven natuurlijk gelden.

Licentie: 
Copyright
Auteur: 
Gemeente Vught

Update 17 maart

Vanaf dinsdag 17 maart 2020 is deze noodverordening van kracht in onze veiligheidsregio. De maatregelen van het kabinet van zondag 15 maart zijn hierin vertaald naar regels.

Op basis van de noodverordening kunnen gemeenten optreden als iemand zich niet aan de regels houdt. Met deze regels wil de Veiligheidsregio zorgen voor een gecontroleerde verspreiding van COVID-19.


Update 15 maart

Beste Brabanders,

Noord-Brabant heeft de afgelopen week zich haar beste kant laten zien en massaal gehoor gegeven aan de oproep tot sociale onthouding. We willen jullie hiervoor bedanken. Ook herhalen we deze oproep.

Inwoners van Noord-Brabant: BLIJF THUIS
Maak afspraken over thuiswerken en beperk sociale contacten tot de allernoodzakelijkste.

Inwoners van Noord-Brabant: BLIJF BETROKKEN
Ben alert en kijk hoe je anderen kunt helpen en steunen. Maar vermijd onnodig contact. Eten kunt u voor de deur zetten en contact houden kan ook via digitale media. Denk aan alleenstaanden die eenzaam dreigen te raken maar ook aan werknemers uit de zorg en van de hulpdiensten die na het werk thuis moeten blijven. 

Iedereen: BLIJF FIT
Wij hebben alle Brabanders heel hard nodig. En natuurlijk steunen we de mensen die in de GGD, ambulance, zorg, politie en brandweer en andere vitale sectoren werken. We hebben jullie nu heel hard nodig. Mijd alle sociale contacten buiten het werk en blijf dan vooral binnen.

Als wij allemaal de adviezen van het RIVM en de GGD opvolgen, als wij ons gezond verstand gebruiken en onnodige contacten vermijden, dan neemt de kans op besmetting fors af.

Zorg voor jezelf en zorg voor elkaar!

Namens de Brabantse Veiligheidsregio's

Vanaf zondag 15 maart 2020 is bijgevoegde noodverordening van kracht. 

pdf 20200315 nh noodverordening corona 15 maart 2020 (PDF, 191.19 KB)

Aanvullende maatregelen onderwijs, horeca, sport

Zondag 15 maart heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Scholen en kinderdagverblijven sluiten tot en met maandag 6 april. Datzelfde geldt voor eet- en drinkgelegenheden en sport- en fitnessclubs.

Minister Bruins (Medische Zorg) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst. De maatregelen zijn:

 • Scholen en kinderdagverblijven gaan dicht vanaf maandag 16 maart tot en met maandag 6 april. Het gaat hierbij om scholen in het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en mbo.
 • Voor kinderen van ouders in bijvoorbeeld de zorg, politie, openbaar vervoer en brandweer is er wel opvang in de school en het kinderdagverblijf, zodat hun ouders kunnen blijven werken. Deze opvang is zonder extra kosten. De lijst vind je hier 

Aanvulling vanuit Veiligheidsregio’s Noord-Brabant:

Gebleken is dat kinderopvang en scholen over het algemeen goed in staat zijn deze opvang voor kinderen met ouders in vitale beroepen te organiseren. Dat is op veel plekken al volop in voorbereiding. De Veiligheidsregio’s willen deze organisaties niet voor de voeten lopen en hen vanuit de aanwezige zelfredzaamheid de ruimte geven. Mocht het organisaties niet lukken, dan kunnen zij terecht bij de gemeente waarin ze actief zijn.

 • Docenten gaan onderwijs op afstand organiseren voor kinderen die thuis zitten, met prioriteit voor eindexamenleerlingen in het voortgezet onderwijs en het mbo.
 • Alle eet- en drinkgelegenheden gaan dicht vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Sport- en fitnessclubs, sauna’s, sexclubs en coffeeshops sluiten vanaf zondag 15 maart 18.00 uur tot en met maandag 6 april.
 • Iedereen in Nederland wordt gevraagd om waar mogelijk 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Ook bijvoorbeeld bij het boodschappen doen.
 • Alle eerder genomen maatregelen worden verlengd tot en met maandag 6 april.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet neemt verschillende maatregelen om ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zo is er de regeling werktijdverkorting, kan de belastingdienst uitstel van betaling verlenen en verruimt EZK de borgstelling midden- en kleinbedrijf. Ondernemers in bijvoorbeeld de horeca of reisbranche die last ondervinden omdat klanten thuisblijven of de zaak tijdelijk dicht moet, kunnen daardoor makkelijker geld lenen. Meer informatie over de mogelijkheden kunnen ondernemers opvragen bij het adviesteam van de Kamer van Koophandel  


Update 13 maart 

In lijn met de landelijke richtlijnen van de Rijksoverheid (gebaseerd op advies van het RIVM) verbiedt burgemeester Van de Mortel het houden van bijeenkomsten voor meer dan 100 personen. Daartoe is een noodverordening afgekondigd die op 13 maart in werking is getreden. Deze regionale noodverordening geldt in elk geval voor bijeenkomsten tot en met 31 maart. Handhavers van de gemeente zullen ook toezien op de naleving van de noodverordening.

pdf getekende noodverordening voorzitter vrbn 13 maart 2020 (PDF, 1001.4 KB)

Aflassen activiteiten

Bijeenkomsten met meer dan 100 personen moeten in heel Nederland worden afgelast. Dat geldt voor bijeenkomsten zoals muziekevenementen, theater en toneelvoorstellingen, sportclubs en sportwedstrijden. Restaurants met een capaciteit van meer dan 100 personen wordt dringend verzocht een maximaal aantal van 100 bezoekers toe te laten.

Volksgezondheid

Burgemeester Van de Mortel laat weten mee te voelen met de organisatoren van bijeenkomsten en evenementen die hun activiteit in het water zien vallen. “Vaak zijn mensen al gedurende een lange tijd bezig met de organisatie van een activiteit. Ik begrijp heel goed hoe vervelend het voor hen is dat al die inzet nu voor niets is geweest. Met het oog op de volksgezondheid zijn we echter genoodzaakt om met deze noodverordening aan te sluiten bij het landelijke verbod.”

Voor het volledige overzicht van de maatregelen kunt u terecht op de website van het RIVM


Update 12 maart 16.30 uur Nieuwe maatregelen tegen verspreiding Coronavirus in Nederland

In Nederland gelden vanaf donderdag 12 maart 2020 nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Minister-president Rutte en minister Bruins lichtten de maatregelen (gebaseerd op advies van het RIVM) toe tijdens een persbijeenkomst.

De maatregelen zijn:

 • Iedereen in Nederland: blijf thuis bij klachten neusverkoudheid, hoesten, keelpijn of koorts. Mijd sociale contact. Bel pas met huisarts als klachten verergeren
 • Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast. Dat geldt ook publieke locaties zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden
 • Mensen in heel Nederland wordt opgeroepen zoveel mogelijk thuis te werken of de werktijden te spreiden
 • Voor kwetsbare personen geldt: (ouderen en personen met verminderde weerstand) Vermijd grote gezelschappen en openbaar vervoer. In het algemeen wordt mensen dringend verzocht om bezoek aan kwetsbare personen te beperken
 • Voor zorgpersoneel en personeel in vitale processen: er wordt veel van u gevraagd. Blijf pas thuis als u klachten hebt én koorts. Overleg zo nodig met uw werkgever. En ook: reis niet naar het buitenland
 • Hogescholen en universiteiten wordt verzocht onderwijs online aan te bieden in plaats van grootschalige colleges.
 • Scholen in het primair , voortgezet - en middelbaar beroepsonderwijs blijven gewoon open: er zijn daar weinig besmettingen en die omgeving is minder internationaal. Kinderen en jongeren vormen bovendien niet de groep met de hoogste risico’s. Bovendien zouden de maatschappelijke gevolgen van het sluiten van deze scholen groot zijn en draagt sluiten weinig bij aan het beperken van de verspreiding. Kinderen die verkouden zijn, moeten thuis blijven

Tot slot: de maatregelen gelden voor heel Nederland tot en met 31 maart. Dat geldt ook voor Noord-Brabant.

Vanaf donderdag 12 maart wordt deze informatie aangevuld en worden de vragen en antwoorden die volgen uit deze nieuwe maatregelen op www.rijksoverheid.nl/coronavirus aangevuld.


Update 10 maart 14.00 uur: Brabant neemt zijn verantwoordelijkheid: tot en met 16 maart sociale terughoudendheid

De drie voorzitters van de Veiligheidsregio’s in Brabant hebben tijdens een persconferentie in ’s-Hertogenbosch bekend gemaakt hoe we in Brabant omgaan met evenement vanwege het Coronavirus:

 • Een verbod op alle evenementen met meer dan 1.000 deelnemers.
 • Bijvoorbeeld: betaald voetbalwedstrijden, dance events en concerten, de carnavalsoptocht in Oosterhout en een grote beurs op de Technische Universiteit Eindhoven
 • Het matigen van sociale contacten en aangaan van alleen strikt noodzakelijke nieuwe sociale contacten
 • Bescherm ouderen en kwetsbaren extra
 • Een oproep aan alle organisatoren van bijeenkomsten om de bijeenkomst te heroverwegen gezien bovenstaande oproep tot matigen van contacten.

Deze maatregelen gelden tot en met maandag 16 maart in lijn met het advies van het RIVM en wat minister-president Rutte maandag 9 maart communiceerde.


Update 9 maart 21.00 uur: Hygiënemaatregelen van belang om verspreiding coronavirus tegen te gaan

 • Goed je handen wassen, hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog en papieren zakdoekjes gebruiken. Die algemene hygiënemaatregelen zijn belangrijk om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. 
 • Op advies van het RIVM wordt sinds maandagavond 9 maart 2020 ook opgeroepen om geen handen te schudden.  
 • Blijf thuis bij acute luchtwegklachten

Kijk op de website van RIVM voor de laatste stand van zaken

Inwoners van Noord-Brabant

Sinds vrijdag 6 maart gelden voor inwoners van de provincie Noord-Brabant specifieke adviezen. Bij klachten van verkoudheid, hoesten of koorts, wordt Brabanders gevraagd sociale contacten te beperken. Dat betekent: ga niet naar school, werk of plekken waar veel mensen bij elkaar zijn. Inwoners van Brabant kunnen contact met de huisarts opnemen als de klachten erger worden.  

De Rijksoverheid roept werkgevers op om, waar dit redelijkerwijs mogelijk is, het mogelijk te maken dat inwoners van Noord-Brabant thuis werken. Ook wordt gevraagd om te bekijken of werktijden gespreid kunnen. Die aanvullende maatregelen kunnen eraan bijdragen om besmetting tegen te gaan, en geldt ook tot en met maandag 16 maart. 

Rest van Nederland

Voor inwoners van de rest van Nederland blijft de oproep gelden om thuis te blijven bij verkoudheidsklachten of verhoging tot 38,0 graden Celsius, wanneer je contact hebt gehad met een patiënt met het coronavirus of wanneer je in een gebied bent geweest waar het coronavirus heerst. Bij milde klachten hoeft de huisarts niet gebeld te worden, omdat het een gewone verkoudheid kan zijn. Advies is om thuis uit te zieken en te zorgen dat je anderen niet besmet. Als de klachten erger worden, moet de huisarts gebeld worden. 

Ondernemers landelijke info

Hier vindt u handige links en antwoorden op actuele vragen. 

 • Om de gevolgen van het coronavirus voor ondernemers te verzachten, neemt de Belastingdienst maatregelen. Bent u ondernemer of zzp’er en hebt u betalingsproblemen door het coronavirus? Dan kunt u de Belastingdienst vragen om bijzonder uitstel van betaling. Ook kunt u uw te betalen voorlopige aanslag aanpassen

 • KVK Coronaloket. Dit loket is telefonisch bereikbaar voor al uw ondernemersvragen, op werkdagen tussen 8.30 uur-17.00 uur. Op de website vindt u meer informatie over bedrijfsvoering, personeel en regelgeving

 • Het coronavirus leidt tot veel vragen, ook over de gevolgen voor Nederland. Organisaties werken samen om besmettingen te voorkomen en de gevolgen van het nieuwe virus te beperken. Op de website van de rijksoverheid staat meer informatie.

  • Zo vraagt u werktijdverkorting aan:
   In bijzondere situaties kun je je personeel korter laten werken. Bijvoorbeeld na een brand, overstroming of uitbraak van een epidemie. Zoals een uitbraak van het nieuwe coronavirus, waardoor uw personeel tijdelijk niet of minder ingezet kan worden. U kunt werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel aanvragen als u aan de voorwaarden voldoet. 

  • BMKB-regeling versneld van start
   De verruimde borgstelling midden- en kleinbedrijf (BMKB)-regeling gaat versneld open. Staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat) heeft vandaag besloten dat ondernemers zich al kunnen aanmelden. De regeling is operationeel en maakt onderdeel uit van een eerder aangekondigd pakket aan maatregelen van het kabinet om de economische gevolgen van het coronavirus op te vangen

 • Het corornavirus en ondernemen: een wegwijzer
  Het coronavirus kan gevolgen hebben voor uw bedrijf en uw werknemers. U kunt zich voorbereiden op mogelijke bedrijfsrisco’s. Op deze pagina leest u waar u rekening mee kunt houden. En bij welke overheidsorganisaties u terechtkunt voor advies of om zaken te regelen.

 • Bijstand voor ondernemers (tijdelijke en bestaande regeling)
  Woont u in Vught en bent u ondernemer of ZZP-er? Het kan zijn dat de gemeente u kan helpen met bijstand of krediet. U kunt ondersteuning aanvragen in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of voor bedrijfskapitaal: aanvraagformulier tijdelijke voorziening noodmaatregel Bijstand zelfstandigen (Bbz). 

Ondernemers lokale info

Gemeente Vught geeft extra steun aan lokale ondernemers

Om de Vughtse ondernemer te helpen in deze onzekere tijd neemt het college van B&W een aantal maatregelen. Zo krijgen alle ondernemers uitstel van betaling van gemeentelijke heffingen en worden er tijdelijk geen nieuwe belastingaanslagen verstuurd. Verder past de gemeente een soepel invorderingsbeleid toe en brengt ze, voor de maanden dat een terras verboden is, geen terrashuur in rekening. Met dit lokale steunpakket wil de gemeente de ondernemers een steuntje in de rug geven.

We zetten de verschillende Vughtse maatregelen voor u op een rij:

 • Uitstel van betaling gemeentelijke heffingen
  Voor de OZB en de reclameheffing verleent de gemeente Vught aan alle ondernemers uitstel van betaling. Dit geldt voorlopig tot 1 juni. De ondernemers hoeven het uitstel niet aan te vragen. Zij komen automatisch in aanmerking. Bij gebruik van automatische incasso kunnen we niet voorkomen dat de betalingen van uw rekening worden afgeschreven. Wilt u in dat geval gebruik maken van uitstel van betaling? Boek (storneer) de betalingen voor OZB en reclameheffing tot 1 juni dan zelf terug op uw rekening. Lukt dit niet of hebt u vragen? Neem dan contact op met de gemeente Vught, tel. 073 65 80 680.
 • Opleggen nieuwe aanslagen gemeentelijke heffingen
  Voorlopig tot 1 juni legt de gemeente geen nieuwe aanslagen gemeentelijke heffingen op. Zoals de definitieve aanslag Toeristenbelasting 2019. 
 • Invorderingsbeleid
  De gemeente past voorlopig een coulant invorderingsbeleid toe en waar nodig levert ze maatwerk. Op verzoek treft de gemeente maatwerk voor een betalingsregeling met ondernemers. 
 • Terrassen 
  Voor de maanden dat een terras verboden is, brengt de gemeente geen terrashuur in rekening.
 • Extra aandacht voor snelle betaling facturen bedrijven 
  De gemeente spant zich om alle rekeningen binnen zeven dagen te betalen 
 • Inkomensondersteuning via het Besluit bijstand zelfstandigen 
  Het noodpakket dat door de Rijksoverheid is opgesteld biedt ondernemers de mogelijkheid om via een versnelde en versoepelde procedure tijdelijke ondersteuning aan te vragen via de ‘Bijstand zelfstandigen’ (Bbz). Deze uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot bijstandsniveau. De gemeente heeft extra personeel vrijgemaakt om de aanvragen zo snel mogelijk af te handelen. Op een lening voor bedrijfskapitaal kan een beroep worden gedaan om liquiditeitsproblemen op te lossen. 
 • Verruiming openingstijden en ontheffing venstertijden levensmiddelensector 
  De gemeente gaat soepel om met aanvragen voor ruimere openings- en bevoorradingstijden 
 • Gemeentelijke inkoop 
  Waar mogelijk koopt de gemeente haar producten en diensten in bij lokale ondernemers 
 • Leges 
  Leges voor evenementen die niet doorgaan vanwege de coronamaatregelen worden terugbetaald

De komende week werkt de gemeente deze maatregelen verder uit. Alle informatie hierover vindt u op deze website. Met deze maatregelen hoopt de gemeente Vught de financiële druk bij de Vughtse ondernemers te verlichten. 

Hebt u nog vragen?

Neem dan contact op met de gemeente Vught, John van Gemert tel. 06 131 005 12 of Yvonne van Laarhoven tel. 06 515 941 76. Zij helpen u graag verder.