Coronavirus

Publicatiedatum: 
21 mrt 2020

Aan alle inwoners van Vught en Cromvoirt

Beste inwoners,

Het coronavirus grijpt snel om zich heen. Het einde van deze crisis lijkt nog niet in zicht. Elke dag ziet en hoort u hoe onze zorgverleners en ziekenhuizen dag en nacht werken om het virus onder controle te houden. Ze doen geweldig werk, maar ze hebben onze hulp nodig. Van u en mij, van ons allemaal.

Daarom doe ik een vriendelijk maar dringend oproep op u, maar ook op jou.

Houd afstand. Dat is waarschijnlijk het belangrijkste middel om besmetting tegen te gaan en de verspreiding van het virus te beperken. Zo te beperken, dat onze fantastische zorgverleners het aan kunnen en aan blijven kunnen om de zieken de zorg te geven die ze nodig hebben.

Afstand houden, mag intussen zelfsprekend lijken, in de praktijk houden velen van ons er zich nog onvoldoende aan. Vooral buiten, in de openbare ruimte. Maar hoe moeilijk het ook is, om elkaar die noodzakelijke ruimte te geven, het is nodig.

Vermijd zoveel mogelijk het in groepen bij elkaar komen. Stel uw gezamenlijke activiteiten uit. Speciaal onze jongeren verzoek ik met nadruk om elkaar niet groepsgewijs op te zoeken op de sportvelden, in de wijk, bij de Battle Axe, op het Heunpark en op andere plekken waar jullie graag komen. Kom je elkaar toch tegen, neem dan die anderhalve meter afstand in acht. Doe het voor elkaar, denk aan de ander en doe het voor de mensen in de zorg. Ze zijn jullie er dankbaar voor. En ik ook.

Beste inwoners, beste ouders, meisjes en jongens, ik reken op u, ik reken op jullie. Alleen als we ons allemaal aan de regels en adviezen houden, kunnen we het coronavirus verslaan. Voorkom, dat er nog ingrijpender maatregelen nodig zijn. Vermijd een totale lockdown waarbij ons land volledig op slot gaat. Met elkaar kunnen we dat.

Hartelijk dank voor uw, en voor jullie hulp!

R.J. van de Mortel, burgemeester

Foto: Igor Swinkels

Informatie: op www.vught.nl vindt u alle bekende informatie over de maatregelen tot bestrijding van het coronavirus en verwijzingen naar andere informatieve websites. Nieuwe informatie voegen we regelmatig toe.