Cultuuraanbod in Vught blijft in stand

Publicatiedatum: 
10 okt 2018
Als Theater de Speeldoos de deuren sluit, zorgt de gemeente Vught ervoor dat de dans-, muziek en toneellessen door kunnen gaan. En ook de verenigingen voor amateurkunst hoeven niet te vrezen ‘op straat’ te komen staan. Dat is de zekerheid die het college de aanbieders van cultuuractiviteiten in de gemeente biedt.

Vorige week maandag maakte het bestuur van Theater de Speeldoos op een bijeenkomst van gebruikers bekend te stoppen met zijn activiteiten. Het leidde tot onrust. Voor het gemeentebestuur was het aanleiding om direct in actie te komen. Het doel: het cultureel aanbod in Vught voort te zetten en te voorzien in goede accommodaties voor de amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie.

Cultuureducatie gaat door in 2019

Direct na het bekend worden van de voorgenomen sluiting is de gemeente in gesprek gegaan met de gebruikers van het theater. Ook werkt de gemeente aan plannen om te allen tijde het cultureel aanbod in Vught voort te zetten. Vóór 1 november wil het college de gesprekken met de docenten van de buitenschoolse cultuureducatie afronden. Er is dan voldoende tijd om op 1 januari 2019 een alternatief te bieden en de lessen direct voort te zetten.

Plan voor de toekomst

De voorgenomen sluiting van De Speeldoos komt ook voor de gemeente als een verrassing. Tot op heden heeft de gemeente geen formeel, schriftelijk besluit van het theaterbestuur ontvangen. Wel heeft het college het theaterbestuur diverse malen uitgenodigd om een plan voor de toekomst te presenteren, nu de subsidie voor het culturele veld op een andere wijze wordt verdeeld. Het theaterbestuur heeft hier geen gehoor aan gegeven.

Géén bezuiniging op subsidie

Dat de subsidie voor de amateurkunst in de toekomst niet meer rechtstreeks aan De Speeldoos wordt betaald, heeft een belangrijke reden: het theater slaagt er al jaren niet in om besteding van de subsidiegelden open en transparant te verantwoorden. De gemeente kiest er daarom voor om het subsidiebeleid voor amateurkunst te wijzigen. De subsidiegelden gaan niet meer rechtstreeks naar het theater. Het geld legt in de toekomst een andere weg af, maar de omvang van de subsidie blijft hetzelfde. Er wordt niet bezuinigd op cultuur.

Het gemeentebestuur van Vught


Het geschil tussen gemeente en speeldoos in een notendop

Hoe besteedt het Theater de Speeldoos de gemeentelijke subsidie? Sinds jaren is er veel onduidelijkheid over de wijze waarop De Speeldoos de subsidie van de gemeente Vught gebruikt. De gemeente betwijfelt of de forse bijdragen aan gemeenschapsgeld werkelijk volledig ten goede komen aan de buitenschoolse cultuureducatie en amateurkunst. Een korte terugblik op een lang geschil.

In 2004 besloot de Vughtse gemeenteraad geen middelen meer beschikbaar te willen stellen aan ‘professionele podiumkunsten’. De raad vond dat de gemeente geen taak had op dat gebied. De subsidie werd voortaan volledig en uitsluitend bestemd voor activiteiten op het gebied van amateurkunst en buitenschoolse cultuureducatie.

De rechter

Theater de Speeldoos heeft bezwaar gemaakt tegen het daarop volgende subsidiebesluit. Dat leidde uiteindelijk tot een beroep bij de Raad van State. In 2007 stelde deze de gemeente in het gelijk. Het gemeentelijk subsidiebesluit was daarmee door de hoogste rechter getoetst én akkoord bevonden.

Jarenlange onduidelijkheid

Vanaf dat moment heeft de gemeente elk jaar opnieuw getracht om duidelijkheid te krijgen over de besteding van de subsidie door De Speeldoos. Aanvankelijk door eigen inspanningen, in overleg en door het maken van afspraken met het theater over de besteding en verantwoording van het geld. Later met inschakeling van externe accountants en andere deskundigen. Maar tot op heden is niet duidelijk geworden welke subsidie waaraan wordt besteed. Voor de gemeente Vught is dit gebrek aan controle op de besteding van tonnen aan gemeenschapsgeld ontoelaatbaar.

Laatste kans

In november 2017 besloot de gemeenteraad het theater nog één keer in de gelegenheid te stellen het vereiste inzicht in de financiën te geven. Maar ook toen de financiële experts van beide partijen met elkaar om de tafel gingen, kwamen we er niet uit. De gemeente weet niet hoe Theater de Speeldoos de subsidie besteedt.

Geen bezuiniging op cultuur

Er bleef de gemeente niets anders over dan de subsidie voor amateurkunst en cultuureducatie niet meer rechtstreeks aan Theater de Speeldoos uit te betalen. Dat heeft gevolgen voor de wijze waarop de geldstroom loopt, maar niet op de omvang ervan. Er wordt immers niet bezuinigd op cultuur en de gemeente heeft het theater steeds aangemerkt als beschikbare accommodatie. Als het bestuur van De Speeldoos zijn uitspraak gestand doet om de deuren van het theater te sluiten, is dat dan ook het besluit van dat bestuur zelf.

Gemeente aan zet

Sluit het Theater de Speeldoos werkelijk zijn deuren, dan is de gemeente aan zet. Zoals u kunt lezen, zorgen wij er dan voor dat de cultuurlessen door kunnen gaan en de amateurkunst een onderdak heeft.


Het gemeentebestuur van Vught