Dani Smith (fractievoorzitter)

Portefeuille

U mag voor de onderwerpen samenleving, ruimte, bestuur en verbonden partijen contact opnemen met Dani Smith. 

Nevenfuncties

  • Eigenaar Ceres Agricultural Services (bezoldigd)
  • Medewerker Tweede Kamer der Staten Generaal (bezoldigd)
  • Masterstudent aan de Universiteit van Twente (onbezoldigd)
  • Afdelingsvoorzitter SP Vught (onbezoldigd)
  • Lid sponsorcommissie EVBV Octopus (onbezoldigd)
  • Trainer en coach EVBV Octopus (bezoldigd)
  • Buddy bij Running Blind (onbezoldigd)

Omgang met geschenken en uitnodigingen

geen