De boa heeft een verkeersovertreding geconstateerd

Publicatiedatum: 
2 feb 2021

U staat fout geparkeerd of u bent vergeten om een blauwe kaart voor de autoruit te leggen. Dan is er sprake van een verkeersovertreding. Boa’s registreren deze overtreding, maar kunnen geen bonnen uitdraaien. U hebt vanwege deze overtreding een waarschuwing gehad of een bekeuring ontvangen. Alleen u was hiervan niet op de hoogte. Daarom gaan de boa’s bij het constateren van een verkeersovertreding gebruik maken van twee verschillende kaarten, namelijk ‘waarschuwing fout parkeren’ en ‘mededeling van beschikking’.

Door deze kaart attenderen de boa’s u op een verkeersovertreding. U krijgt een waarschuwing of u ontvangt binnenkort een bekeuring.