De Omgevingswet komt eraan

30 maart 2023
Algemeen

Op 1 januari 12024 is het dan eindelijk zover. De Omgevingswet gaat van kracht. Wat houdt de Omgevingswet in en wat betekent deze wet voor u?

Onze leefomgeving vraagt om een verruimende blik. Voor wonen en werken. Voor mens en dier. Voor een leefomgeving van topkwaliteit met ruimte voor vernieuwing en behoud van belangrijke waarden. Want Nederland wordt niet groter en dit is het stuk land waarmee we het samen moeten doen. De Omgevingswet helpt hierbij door overheden samen te laten werken met wie dat wil. Door te kijken naar wat een gebied nodig heeft. Via één loket met heldere spelregels voor alle vergunningen, initiatieven en aanvragen. Begrijpelijke dienstverlening zonder gedoe voor een mooi Nederland, voor nu, morgen én overmorgen.

Wanneer hebt u te maken met de Omgevingswet?

Elke Nederlander die een vergunning aanvraagt die van invloed is op de leefomgeving krijgt vanaf 1 januari 2024 te maken met de Omgevingswet. Maar ook als uw buren, de gemeente Vught of andere initiatiefnemers een vergunning aanvragen die iets verandert aan uw omgeving, mag u daar iets van vinden. Een aanvraag doet u eenvoudig met hulp van het nieuwe digitale Omgevingsloket. Dit is een loket waar alle overheden samenwerken zodat u op één plek alle informatie vindt die u nodig heeft. Zo is meteen duidelijk wat kan en mag, met als doel minder administratieve lasten en snellere doorlooptijden.

Wat verandert er door de Omgevingswet?

De Omgevingswet komt in de plaats van 26 wetten voor de leefomgeving. Als u iets wilt veranderen in uw omgeving hebt u nog maar 1 vergunning nodig, de omgevingsvergunning.

Er komt een digitaal Omgevingsloket met alle regels van de gemeente Vught, de provincie en de waterschappen op één plek. In één oogopslag ziet u welke plannen er al zijn en welke regels gelden voor een bepaalde locatie of gebied.

Er komt meer ruimte voor eigen initiatief en regie. Voor een goed plan is altijd ruimte mits het plan past bij het Omgevingsplan of de Omgevingsvisie van de gemeente. Ook is het de bedoeling dat u uw plan voorlegt aan direct betrokkenen uit zijn omgeving (participatie).