De regels van het spel in de gemeenteraad

Reglement van Orde en Commissieverordening

Wat is de rol van de voorzitter? Waar moet een initiatiefvoorstel voldoen? Wat is een motie? In het Reglement van Ordeexterne-link-icoon vindt u alle informatie over de werkwijze van en in de gemeenteraad. Ook tijdens de commissievergadering geldt een aantal regels. Deze zijn vastgelegd in de Commissieverordeningexterne-link-icoon

Als u een vergadering bijwoont of stukken van de raad leest, komt u misschien woorden tegen die u nog niet kent. In deze lijstexterne-link-icoon vindt u van veel woorden de betekenis.